търсене Услуги при заявка "Счетоводно-финансово обслужване" в града София

0
Счетоводно обслужване

www.olx.bg София

ООД „ ЕКСПЕРТ 2016” предлага професионални счетоводни и данъчни консултантски услуги във всички области, свързани с финансово-счетоводните процеси в една организация – счетоводство, финансово и данъчно консултиране, труд и работна заплата на служители и управленския екип. ООД „ ЕКСПЕРТ 2016” предлага счетоводни услуги за български и международни компании от множество индустрии като информационни технологии, търговия, транспорт и логистика, индустриално производство, професионални услуги, хотелиертво и туризъм и земеделие: Счетоводни услуги Счетоводни услуги, предлагани на клиенти с абонаментно счетоводно обслужване или като еднократни счетоводни услуги: • Представляване пред НАП при провеждането на ревизии и проверки • Регистрация по ЗДДС • Следене на оборота за регистрация по ЗДДС (за фирми, нерегистрирани по ЗДДС) • Годишно счетоводно приключване • Изготвяне на данъчни декларации • Изготвяне и подаванена годишен финансов отчет с всички необходими приложения • Счетоводни справки за представяне пред трети лица (Подготовка на документи при кандидатстване за банкови заеми и фирмен лизинг) • Изготвяне на отчети към НСИ • Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения • Получване на удостоверения от НАП за наличия и липса на задължения • Текущо счетоводно отчитане: първични счетоводни документи, Обработка на банкови извлечения и касови операции • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изготвяне на инвентарна книга, текущо начиславане на амортизациите • Заприходяване и отписване на ДМА и ДНМА • Изготвяне на текущи справки за задълженията и вземанията на фирмата по контрагенти • Изготвяне и подаване на дневниците за покупки и продажби и СД по ЗДДС • Изготвяне и подаване на VIES и INTRASTAT декларации • Изготвяне на протоколи за самоначисляване на ДДС • Възстановяване на ДДС в рамките на ЕС • Изготвяне на справки за нуждите на ръководството • ТРЗ услуги, личен състав • Изготвяне и обработка на ведомости за заплати • Подаване на уведомления в НОИ по трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори • Служебни бележки и удостоверения • Изготвяне и подаване на декларация 1 и 6 • Изготвяне на трудови, граждански договори и договори за управление и контрол • Изготвяне и подаване на уведомления, съгласно чл. 62, ал. 4 от КТ • Обработка и регистриране на болничните листове • Отчитане на отпуски • Кореспонденция с Инспекцията по труда

08.11|20:53

0
Пълно счетоводно обслужване

www.olx.bg София

Пълно счетоводно обслужване, заплати,откриване на фирма, ДДС регистрация на фирми, данъчни  и правни консултации,възстановяване на ДДС.     Ди Кей Консулт ЕООД, Студентски град- до бл.14, ул.Проф.Рашо Рашев 4   тел 886 - Покажи -    

26.11|19:58

0
Пълно счетоводно обслужване

www.olx.bg София

Предлага пълно счетоводно обслужване, както следва: Организиране формата на счетоводството и счетоводната политика Изготвяне на индивидуален сметкоплан Хронологично завеждане на документи Изготвяне на дневници и справки декларации по ЗДДС Изготвяне и поддържане на данъчен и счетоводен амортизационен план Изготвяне на платежни документи към бюджета Изготвяне на междинни финансови отчети Приключване на приходните и разходни сметки; определяне размера и текущо начисляване на данъчни задължения Съставяне на периодични и годишни финансови отчети Изготвяне на годишни декларации за юридически и физически лица Счетоводни консултации; Пълно ТРЗ обслужване Индивидуални Предлагаме и индивидуални счетоводни услуги, в зависимост от нуждите на клиента:

19.11|16:54

0
Правно обслужване

www.olx.bg София

Извършвам правни консултации и обслужване. Консултации; Изготвяне на договори на български и английски език; Правни становища; Обслужване на фирми; Трудовоправни казуси; Регистрации; Изготвяне и подготовка на документи за достъп до пазара на труда, за работа и Синя карта на ЕС; Уреждане на документи за пребиваване на чужденци - граждани на трети страни извън ЕС; Обслужване на фирми еднократно и срещу абонамент; Изготвяне на всякакви правни документи: Заповеди, правила, инструкции, вътрешни документи; GDPR Консултации и обслужване за Регламента на ЕС за защита на личните данни; Тръдово право, Облигационно, Вещно, Търговско и други. РАБОТНИ ЕЗИЦИ: Български и Английски език. ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ Пишете тук, за да се свържете с мен при желание, ще предоставя телефон и електронна поща за връзка.

13.09|15:32

0
Счетоводни услуги и обслужване в София

www.olx.bg София

МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ ЗА СЧЕТОВОДНО, ДАНЪЧНО И ТРЗ ОБСЛУЖВАНЕ Месечен абонамент за: счетоводство, данъци, персонал, заплати и осигуровки. Предимства: без закупуване и поддръжка на счетоводен софтуер, посещения в НОЙ, НАП, Агенция по вписвания, банки и др. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ Изготвяне и представяне на: годишни финансови отчети, годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО, годишни статистически форми за Националния статистически институт. ОБЯВЯВАНЕ НА ОТЧЕТИ В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР Ще подготвим заявлението за обявяване на ГФО, както и декларацията по чл.13, ал.4 и пълномощното за обявяване на ГФО. Изготвяне на Протокол за приемане на ГФО и Протокол за разпределение на печалбата. ОНЛАЙН СЧЕТОВОДСТВО Можем да работим от разстояние. Ако имате скенер можете да ни изпращате всички сканирани документи по e-mail ОНЛАЙН БАНКИРАНЕ СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ Данъчни консултации и документи, Трудови и осигурителни консултации и документи ЕДНОКРАТНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ Изготвяне граждански договор, Попълване на документи за изплатено възнаграждение по граждански договор, Изготвяне на Декларация образец 1, Обслужване на трудови договори За подробна информация – FACEBOOK: www.facebook.com/schetovoditelka Обадете се СЕГА и ще получите на достъпни цени: счетоводни услуги и обслужване Адрес: кв. Младост 4, блок 401, вход 1 ( виж на https://goo.gl/maps/oQUpZA3EHim ) Тел.: 898 - Покажи -

19.09|13:31

История на вашите искания

Добавена е дата

Други ресурси