търсене книги и списания при поискване "Световен речник по финанси, изд. Делфин прес" в града София

  • >> Следващото

0
КАКВО СЕ КРИЕ ЗАД НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД?

bazar.bg 4 София

Продавам книга ДОКОЛКО ВИ ЗАСЯГА ТОВА

04.06|00:17

0
Тодор Живков Биографический очерк 1981г София прес

bazar.bg 2 София

Тодор Живков Биографический очерк 1981г София прес, на руски език, илюстрирана

13.08|11:57

0
Учебник / учебници по икономика, финанси

www.olx.bg 15 София

При покупка на повече от един учебник правя отстъпка 5%. Цените подлежат на договаряне. Търговско право -17лв "Абагар" Велико Търново, 2005 Изпращам учебника с подарък "Търговски закон" ДВ, бр. 105 от 2006г. "Съдебно - счетоводни експертизи" -15лв Учебник за дистанционно обучение издателство "Фабер" 2009 "Цени и ценова политика"- 15лв "Абагар" Велико Търново, 2003 Съдържание - Въведение в теорията на цените - Пазарът - основа на ценообразуването - Потребителско поведение и полезност на стоките - Потребителско търсене при изменения в цените и дохода - Методи за определяне на индивидуалните цени - Елементи и структура на цените - Стокови борси и пазарни цени - Особености на ценовата политика при пазарни условия - Държавни административни цени - Времеви изменения в цената и стойността на парите - Технологии на планирането и изчисляването на печалбата - Необходими познания за печалбата като икономическо понятие и елемент на цените - Печалбата - двигател на търсенето и предлагането на капитали - Рентабилността - относителна цена на капитала - Философия на оценяването на активите и капиталите - Стойности, формиращи частичната или пълната цена на фирмата - Оценяване на активите на фирмата "Теория на парите и кредита"-15лв "Абагар" Велико Търново, 2009 Съдържание - Относно същността и функциите на парите - Кредит и лихва - Търсене на пари - Парично предлагане - Инфлация - същност, фактори, последици - Актуални теории за паричната политика - Платежни системи - Безналичните плащания в съвременната икономика - Банките и парично-кредитната политика в условията на валутен борд "Анализ на банковата дейност"-15лв "Абагар" Велико Търново, 2004 Съдържание - Анализът на банковата дейност в системата на банковия мениджмънт - Насоки за анализ на банковия баланс - Оценяване качеството на банковите активи - Анализ на качеството на привлечените средства - Анализ на банковата ликвидност - Анализ на собствения капитал и капиталовата адекватност - Анализ на банковите доходи и разходи - Анализ на доходността на банковата дейност - Анализ на банковата печалба и рентабилност - Външен и вътрешен анализ на банката - Възможности за комплексен анализ на банковата дейност - Иконометрични методи за анализ на банковата дейност "Въведение в банковото дело"- 15лв "Абагар" Велико Търново, 2004 Раздели: - Банките и банковата система; - Стабилност на банковата система; - Банково дело в България; - Европейско банково дело; "Практикум по планиране"- 15лв "Абагар" Велико Търново, 2008 Съдържание - Планиране и прогнозиране - Бизнес планиране - Финансово планиране - Логистика "Съдебно - счетоводни експертизи" - 15лв Издателство "Фабер" 2009 Информатика - 15лв Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2006 Съдържание: - Въведение в информатиката; - Организация и характеристика на компютрите; - Програмно осигуряване на компютърна система; - Операционна система Ms Windows; - Алгоритми и алгоритмизация; - Приложно програмно осигуряване; - ППП за текстообработка; - ППП от тип електронна таблица; - ППП за презентации; - Компютърни мрежи; - Глобална мрежа Интернет; - Основни области за приложение на компютрите при управлението на бизнеса; - Съвременни тенденции в развитието и използването на компютърните системи и програмното осигуряване; Банково обслужване на икономическите агенти - 25лв "Абагар" Велико Търново, 2003 Съдържание: - Взаимоотношения между банката и нейните клиенти; - Основни банкови операции и услуги; - Банкови сметки; - Касово обслужване на банковите клиенти; - Влогонабирателни и депозитни операции на банките; - Банково кредитно посредничество; - Банково кредитиране на физическите лица; - Студентско кредитиране; - Банково кредитиране на корпоративните клиенти; - Анализ на кредитоспособността на банковите клиенти; - Платежно посредничество; - Съвременни платежни услуги; - Други посреднически услуги на търговската банка; - Банков риск; - "Курс по счетоводство на предприятието" 2008г - 20лв - "Теория на счетоводството" 2005г - 7лв - "Счетоводство на предприятията от публичния сектор" 2010г - 10лв - "Банково счетоводство" 2010г - 15лв Валути и валутни системи - 20лв + ПОДАРЪК сборник към учебника "Абагар" Велико Търново, 2000 Съдържание: - Национални и международни валути; - Валутен курс; - Международна валутна ликвидност; - Международни валутни баланси; - Управление на международния дълг; - Валутен пазар; - Валутни сделки и операции; - Валутни условия и валутен риск; - Международни плащания; - Международен кредит и кредитиране на външноикономическите сделки; - Международни инвестиционни операции; - Международни валутно-финансови и кредитни институции; - Международна валутна система; - Европейска валутна интеграция; Учебник "Техника на данъчното облагане"- меки корици - 15лв "Абагар" Велико Търново, 2010 Съдържание: Глава 1 - Данъци и данъчно въздействие; Глава 2 - Икономически ресурси на данъка; Глава 3 - Необходими познания на данъчните агенти за печалбата; Глава 4 - Техника на подоходното облагане на физически лица; Глава 5 - Техника на корпоративното подоходното облагане; Глава 6 - Техника на облагането с оборотни данъци; Глава 7 - Техника на имущественото облагане; Учебник "Мита и митническа политика"- 15лв + ПОДАРЪК към него методическо ръководство 2010г "Абагар" Велико Търново, 2008 Съдържание: - Обща теория на митата; - Мениджмънт на митата; - Митническо облагане; - Митническа политика; Учебник "Финансов анализ" + диск - 30лв "Абагар" Велико Търново, 2006 Раздели: - Основи на финансовия анали; - Анализ на печалбата; - Анализ на балансовите позиции; - Анализ на капиталовите решения; - Анализ на риска; - Финансово прогнозиране и моделиране; Учебник "Бюджет и бюджетна политика" - 15лв Академично издателство "Ценов" Свищов, 2009 Раздели: - Бюджет и бюджетни решения; - Анализ на бюджетните разходи; - Бюджетна политика Учебник "Инвестиции"- 15лв Съдържание: - Инвестиции и инвестиционни решения; - Инвестиции в реални активи; - Инвестиции на капиталовия и паричния пазар; - Инвестиционни портфейли; - Деривативни инструменти; Учебник "Персонални финанси"- 10лв Академично издателство "Ценов" Свищов, 2010 Съдържание - Същностни аспекти на персоналните финанси - Мениджмънт на персоналните финанси - Инструменти за управление на персоналните финанси

23.06|07:54

0
Учебници по банково дело, финанси и счетоводство за 11-12 клас

www.olx.bg 5 София

Продавам напълно запазени учебници по банково дело, финанси и счетоводтво на предприятието за 11-12 клас на Националната търговско-банкова гимназия.

06.08|14:15

0
Речници: Oxford, английско български, Банково дело и финанси, Business

www.olx.bg 10 София

Английско-български речник: Банково дело и финанси, Питър Колин - 20 лв. English Phrasal Verbs - 15 лв. English Business Letters - 15 лв. Английско-български учебен речник, издателство Колибри - 10 лв. Oxford School Dictionary, английско-български учебен речник - 20 лв. Практическая грамматика русского языка - 7 лв.

28.05|15:02

0
Речник

www.olx.bg 10 София

Много запазен и много полезен. Редовна цена 23,90

17.07|17:18

0
Френски речник

www.olx.bg 50 София

Френски речник, том 2

18.07|22:39

0
Речник на религиите

www.olx.bg 15 София

Отлично книжно тяло!

28.05|13:52

0
Съветски енциклопедичен речник

www.olx.bg 10 София

Продавам Съветски енциклопедичен речник-Советской енциклопедический словарь Речника включва всякакви области на науката, като история, география,изкуство, природа и др. Съдържа множество карти и схеми. Ценно издание за времето си и историята! Цена 10 лв.

08.07|23:35

0
Речник немски тълковен

www.olx.bg 12 София

langenscheidt, с картинки

10.07|09:35

0
РЕЧНИК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

bazar.bg 10 София

ПОЧТИ НОВО ДОБРЕ ЗАПАЗЕНО

02.08|20:12

0
Немско-руски речник

www.olx.bg 45 София

Немско-руски речник - рускоезично издание от 1958 год., изключително изчерпателно - 1200 страници. Много добре запазен, с твърди корици. При поискване мога да го изпратя по Еконт с отстъпката на сайта и опция за преглед преди заплащане.

11.08|08:29

0
Чешко-български речник

www.olx.bg 10 София

Чешко-български речник, д-р Цветана Романска, трето преработено издание, 1961 г., издателство "Наука и изкуство". Корицата е захабена, но здрава. Страниците вътре са без забележки. Доставка по Еконт за сметка на купувача или лично предаване в София.

18.08|14:25

0
Антонинем полски речник

www.olx.bg 10 София

Речник на антонимите в полски език. Нов, не е използван.

28.05|18:36

0
Румънско - български речник

bazar.bg 20 София

Издарелство на БАН, 1962 Добре запазен. Моля, предпочитам контактите чрез съобщения

16.06|10:01

0
Немско-български речник

bazar.bg 4 София

Немско-български речник - наука и изкуство, 1966г. - използвано, но няма липсващи и скъсани страници

23.06|19:44

0
Българско-китайски речник

www.olx.bg 90 София

Българско-китайски речник, чисто нов

20.07|21:49

0
Нов правописен речник на българския език

www.olx.bg 30 София

Автор: Колектив Раздел: Български речници, Учебна литература, Педагогика Издателство: БАН и Хейзъл Народност: българска ISBN: 388 - Покажи - 3611 първо издание, 2002 год. твърди корици, 1069 стр.

06.07|15:41

0
Речник на погледите, Елиф Шафак

www.olx.bg 12 София

Книгата е в безупречно състояние

14.07|12:54

0
Тетрадка речник 80 л., мф, сп., 2 полета, офсет

www.olx.bg 240 София

Тетрадка речник 80 л., мф, сп., 2 полета, офсет

18.07|10:42

0
Френско български речник 1951 г.

www.olx.bg 25 София

Речника е запазен. Държавно издателство "Наука и изкуство", прф. Благой Мавров, 1215 страници.

22.07|21:37

0
Илюстрован английско-български речник

bazar.bg 25 София

Продавам Илюстрован английско-български речник на издателство Оксфорд-Дуден, 775 стр., твърди корици. С много снимки, графики и пояснения. Изпращам по Еконт или Спиди с опция преглед на пратката преди плащането.

26.07|07:17

0
Речник на литературните термини 1969 г

bazar.bg 6 София

Речник на литературните термини Любомир Георгиев, Лозан Ницолов, Христо Джамбазки, Спас Спасов Година 1969 Издателство Наука и изкуство Отлично книжно тяло отвътре Размери 125/205/58 мм Корици твърди Изпращам по Еконт с 10% намаление (еконт поща с опция преглед )през сайта и лично предаване за гр.София.

31.07|22:38

0
Продавам българско -английски речник

www.olx.bg 8 София

В добро състояние е , малък удобен и практичен за вашето пътуване

10.08|19:21

0
Продавам френско-български речник

www.olx.bg 9 София

Продавам френско-български речник издателство Колибри.

01.06|10:07

0
БЪЛГАРСКО РУСКИ РЕЧНИК /ГОЛЯМ/

bazar.bg 26 София

Издател Москва 1975, автор С. Бернщейн, 58000 думи, стр. 768, твърди корици, формат в см. 21/27/4,5 , много добро състояние

06.06|17:35

0
Българско- руски строителен речник

bazar.bg 10 София

Българско- руски строителен речник

13.06|16:55

0
Продавам руско- бълг.речник

www.olx.bg 40 София

Продавам руско- бълг.речник от 900страници.

24.06|09:58

0
ПСИХОЛОГИЯ:РЕЧНИК- Психологический словарь и др.

www.olx.bg 3 София

ПСИХОЛОГИЯ: 1 Бъдещето на брака или браковете на бъдещето от Вилмош Силаги 1981г. изд. НИ-4 лв 2. Психология современной семьи Ковалев 3 лв 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ изд. Педагогика Москва 1983 г., не е отваряна - твърди корици стр.395 ЦЕНА 9лв 3. Психологическое консултирование... 3 лв

26.06|23:46

0
Кратък португалско-български речник

www.olx.bg 7 София

Автор: Карамфила Йоргова Корици: меки Страници: 384 Издател: Родопи Година: 1997 Помагало по превод за напреднали по португалски език - 5 лв. Издател: УИ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Език: Български Корица: Мека Година на издаване: 2003 Весела Чергова и Донка Мангачева са преподаватели в специалност Португалска филология към Катедра по испанистика и португа-листика при Софийския университет „Св. Климент Охридски". Учебното Помагало по превод за напреднали е предназначено за работа със студентите от II и III курс на специалност Португалска филология.

01.07|21:41

0
Немско български речник 1954 г.

www.olx.bg 27 София

Издателство: "Наука и изкуство". Б. Шантов, Ж. Драгнева, Л. Владова и Ст. Ив. Станчев. Година:1954. Cтраници:1340. Съдържа около 100 000 думи. Твърди корици. Много добре запазен.

16.08|00:24

0
Английски речник , английска граматика и разговорници

bazar.bg 20 София

Английски речник и разговорници - 20.00 лв - почти нови ! Английска граматика - 15.00 лв.- нова е ! английски речник за Деца - Оксфорд - 15.00 лв. Нов е ! Запазени , чисти и здрави.

04.07|22:18

0
Речник на съвременния български книжовен език. Том 1: А-К

www.olx.bg 20 София

Речник на съвременния български книжовен език. Том 1: А-К

09.07|10:19

0
Учебници, тетрадки и речник по немски език

www.olx.bg 10 София

Menschen А2 - учебник и тетрадка + диск - използвани - 25лв Menschen В11 - учебник и тетрадка + диск - писано на 2-3 урока - 25лв Menschen В12 - учебник и тетрадка + диск - почти нов - 30лв Aspecte В1+ - учебник и тетрадка - използвани - 25лв Berliner Platz 1 neu + CD - използвани - 25лв Berliner Platz 3 + CD - не е работено по него - 40лв Die Gelbe actuell + Lösungen - използван - 20лв Grundstufen - Grammatik - използван - 12лв Lagune - 2 - тетрадка - използвана - 5лв Lagune - 3 - тетрадка - използвана - 5лв Deutsch-Bulgariesches Wörterbuch - том 1 и 2 - 30лв Учебниците се продават заедно и поотделно.

20.07|13:34

0
Немско-български речник, джобен формат

www.olx.bg 7 София

Употребяван но в отлично състояние - чист и здрав! 23 000 думи на 575 страници

31.07|11:54

0
Речник на съвременния английски език за напреднали

bazar.bg 15 София

Продавам Речник на съвременния английски език за напреднали (Oxford Advanced Learner’s Dictionary) на Oxford University Press. Твърда подвързия, 1042 стр., отлично състояние. Изпращам по Еконт или Спиди с опция преглед на пратката преди плащането.

03.08|18:20

0
Старо Български речник втори том2

www.olx.bg 28 София

Старо Български Речник Там 2 о-у В отлично състояние !!!

06.08|06:42

0
Идеографски диалектен речник на българския език, том 1 /А-Д/

bazar.bg 30 София

Нов, неизползван, опакован в запечатан найлон от печатницата. твърди корици, 1056 стр , коричната цена е 60 лв, давам го наполовина - 30 лв По структурата си „Идеографският диалектен речник на българския език"съществено се отличава от тълковните диалектни речници, които обикновено са диференциални, т.е. 1) представят лексика, която е некнижовна (напр. гуждам – слагам; лахна – зеле; он – той; титю – чичо); 2) представят диалектни думи, които формално съвпадат с книжовните, но имат друго значение (напр. бъркам – ’търся’, тръгна – ’дръпна’, арабка, мисирка – ’царевица’, той –’това’, клет – ’обор’ и др.); 3) представят думи, които поради звуковите си промени или словообразувателни особености значително се различават от книжовните (напр. фсъ – овца, учинку – око, штиче – птица, соспа – пряспа, смоква – смокиня, ченка – пшениа и др.). Речниковите статии в „Идеографският диалектен речник на българския език" са структурирани по друг начин – с оглед на понятията, изразени с думи в книжовния език. Заглавна дума на речниковата статия в „Идеографският диалектен речник на българския език" е книжовната, а след нея са систематизирани и представени в определен ред диалектните думи със същото значение, напр. харман – харман, арман; ток, отък; гумно, гувно; вършило; слагам – слагам; турям; гуждам; клавам; запушалка – запушалка, запишка, запушка; затикалка, затикол, затка; затулка; затисколь, затиска, затиской; костенурка – желва, желка, желбаба; костеница, коштанка; коританка; коруба; костена жаба, коруба жаба. В речника са отразени и отношенията между род и вид, като видовите понятия обикновено липсват в книжовния език и за тях съществуват думи само в диалектите, напр. въже – въже, йаже, йуже, но и фортума ’дълго и дебело въже’, конопъц ’конопено въже’; кюстек, спона, припон, свозня – ’въже, с което се спъва животно, за да пасе’ и др.; в`ълна – вълна, въвна, вуна, въна, но и баджак, подстриг, ярина, подрас - ’къса вълна от второ стригане или от гърба краката и опашката’ и др. След всяка диалектна дума е посочено мястото (селото, околията, в която е била записана). Така по замисъла си „Идеографският диалектен речник на българския език" представлява уникално лексикографско изследване, което показва диалектното многообразие на българския език и съхраненото чрез диалектните думи знание за традиционна духовна и материална култура. Той ще даде възможност за по-нататъшни различни по характера си изследвания върху развоя и промените в лексикалната система на българския език, както и за отношенията му с другите славянски и балкански езици.

11.08|15:08

0
ЕМАС НЕМСКО – БЪЛГАРСКИ речник в 2 тома

www.olx.bg 50 София

ЕМАС НЕМСКО – БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК в 2 тома - изключително запазен. Създаден от колектив на Българската академия на науките, този речник е настолен справочник на поколения студенти от специалността немска филология, ученици от езиковите гимназии и на всички, които изучават задълбочено немски език. Двутомният Немско-български речник съдържа: • най-богатият немскоезиков лексикален запас – от Лесинг до днес • примери за приложението на словесните единици  • думи и изрази от всички области на езика – литературен, специализиран, разговорен, диалекти, жаргон • указания за правилната употреба на думите – произношение, ударение, граматична и стилова характеристика, ортографски варианти, синоними и омоними. Приложения: • Съкращенията в немски • Географски имена

03.06|07:40

0
Английско-български и българо-английски речник

bazar.bg 12 София

1. Снимка 2 и 3 - Английско-български политехнически речник. Издание второ и допълнено 1992 година. Твърди корици. 1080 страници. Чудесно състояние. Цена 45 лв. 2. Снимка 4 и 5 - Кратък българско-английски политехнически речник. Издание първо 1999 година. Твърди корици. 464 страници. Чудесно състояние. Цена 12 лв. 3. Снимка 6 и 7 - Английско-български речник в два тома. Издание 1987/1988 година. Твърди корици. Първи том 544 страници, втори том 542 страници. Чудесно състояние. Цена на комплекта 20 лв.

24.06|13:04

0
Кратък Българско Френски речник-Ст.Енева,Ат.Яранов

bazar.bg 4 София

Кратък Българско Френски и Изкуство,състояние:закъсване в началото/снимка две/-4.00лв. Изпращам по Еконт с 10 % отстъпка.

09.07|03:11

0
Полско руски речник, българо-полски разговорник

www.olx.bg 6 София

Полско руски речник- 6 лв. Българо-полски разговорник-2 лв.

12.07|23:59

0
Химически енциклопедичен речник, Наръчник на инженер-химика

bazar.bg 20 София

Химически енциклопедичен речник,Наука и изкуство,1993г.480стр. - 20лв. Наръчник на инженер-химика Том 1 и 2, Павел Панев, Вили Натан, Атанас Богдев, Димитър Панчовски, Васил Ангелиев, Иван Касабов, Илия Илиев, Димитър Вълчев, Йото Йотов, Камен Велев, Георги Николов, Минчо Хаджийски, Сашо Денев, Тотю Джубраилов, Георги Еленков,Издателство Техника,1982г. 840стр.+ 848стр. 3-то преработено издание! - 85лв.

18.06|15:08

0
Българско- Италиански разговорник, Английско - Български речник

bazar.bg 350 София

Разговорника 3,5 лева , Речника 7 лева

24.06|20:17

0
vinyl: френски език, 10 грамофонни плочи, учебник и речник

bazar.bg 99 София

Уникално, за тези, които наблягат на Френския! Само един комплект, като нов; 10 плочи и един учебник. Френски език чрез неволевата памет. Отличен подарък за някой Hi-Fi маниак. Към него бонус: New Pocket Dictionary - English-Francais & Francais-English - (или 14лв, ако искате речника отделно)

15.07|08:46

0
Учебници, тетрадки, речник и адаптирани книги на немски език

www.olx.bg 10 София

Menschen А2 - учебник и тетрадка + диск - използвани - 25лв Menschen В11 - учебник и тетрадка + диск - писано на 2-3 урока - 25лв Menschen В12 - учебник и тетрадка + диск - почти нов - 30лв Aspecte В1+ - учебник и тетрадка - използвани - 25лв Berliner Platz 1 neu + CD - използвани - 25лв Berliner Platz 3 + CD - не е работено по него - 40лв Die Gelbe actuell + Lösungen - използван - 20лв Grundstufen - Grammatik - използван - 12лв Lagune - 2 - тетрадка - използвана - 5лв Lagune - 3 - тетрадка - използвана - 5лв Deutsch-Bulgariesches Wörterbuch - том 1 и 2 - 30лв Адаптирани книги: A1 - 10лв - Съдържание: – Ein Hundeleben – Die Neue – Der 80. Geburtstag – Adel und edle Steine – Der Superstar – Oktoberfest – Ein Mann – Donau Walzer – Oh Maria – Brigitta A1 – A2 - 5лв - Съдържание: – Das letzte Hindernis – Müller in New York – Die Blaumacherin A1 – A2 - 5лв - Съдържание: – Till Eulenspiegell – Sicher ist nu reins – Das Feuerschiff A1 – A2 - 5лв - Съдържание: – Einer singt falsch – Tödlicher Schnee – Tatort Frankfurt – Grenzverkehr am Bodensee Stufe 2 - 10лв - Съдържание:: – Bild ohne Rahmen – Barbara – Ebbe & Flut – In Gefahr – Große Gefüle – Der Jaguar – Ausgetrickst – Einstein und die tote Kaninchen – Kommissar Zufall – Die Müllmafia – Oktoberfest und zurück Към някои от адаптираните книги имам и аудо. Учебниците се продават заедно и поотделно.

17.08|11:42

0
Българско -английски говорещ електронен речник ECTACO Partner EB800

www.olx.bg 290 София

Българско -английскиговорещ електронен речник ECTACO Partner EB800 Това е революционен самоусъвършенстващ се двуезичен речник, включващ и модул с разговорник Travel Audio. С модерен дизайн и цветен сензорен дисплей с висока резолюция, той е ненадминат в своя клас. Речникът съдържа над 510 000 думи и е един от най-богатите. Той има English speech recognition (качеството да разпознава речта) разработено на основата на най-съвременните и прогресивни English voice synthesis и TTS (Text-to-Speech) технологии. Те дори отиват толкова далеч, че включват кристално чисти аудио записи на думи и фрази произнесени на родния им език от професионални говорители и на двата езика.. Размер: 6.6 х 3.9 х 0.9 в Тегло: 11 унции Тип батерия: Li-Polymer батерия (3.7V, 1400mAh), включена Нов . Никога не е ползван .С карта , преходник за нашата мрежа ,и калъф . Подарявам пожелание Franklin Electronics SA-206 .Отново не е ползван .Работещ със забележка .Капачето се счупи в ръцете на детенце .По-никакъв начин не пречи на работа му . Изпращам по Еконт с 10% намаление (еконт поща с опция преглед )през сайта и лично предаване за гр.София.

24.07|01:48

0
Конституция и Помагало по български език - Речник на българската граматична терминология

bazar.bg 1 София

Конституция на България Помагало по български език - Речник на българската граматична терминология Като нови, без забележки. 1 лв брой книжка

25.05|21:26

0
"Френско-български бизнес речник"

bazar.bg 1 София

"Френско-български бизнес речник" Издателство: "Свят", 1991 г. Цена: 1 лв.

21.06|19:27

0
Японско-руски речник и два японско-руски разговорника

www.olx.bg 10 София

Здравейте, продавам японско-руски речник и два японско-руски разговорника. Японско-руски речник: нов, неупотребяван Година: 1980 Cтраници: 405 Град на издаване: Москва Корици: твърди Цена: 25лв. 2 Японско-руски разговорника: нови, неупотребявани Година: 1979 Cтраници: 344 Град на издаване: Москва Корици: меки Цена: 10лв. За София може лично предаване, без бартери.

14.08|03:32
  • >> Следващото