търсене книги и списания при поискване "Сборници по математика, маркетинг,микроикономика,макроикомика,основи н" в града Варна

0
Тестове и сборници по математика за 7клас

www.olx.bg 16 Варна

Цена за трите сборника -16лв. Цени по отделно: математика на изд. Архимед-7лв, Сборник на изд. Коала прес-7лв, пробни изпити на Векторче-5лв.

22.06|15:52

0
Учебник по "Аграрен маркетинг"

www.olx.bg 3 Варна

Продавам учебно ръководство по Аграрен маркетинг, издание на ИУ-Варна - 4 лв. Използва се и като учебник по маркетинг, в много добро състояние. За повече информация пишете съобщение.

15.05|21:23

0
Учебник по математика за 9. клас

bazar.bg 5 Варна

изд. Архимед

18.07|19:56

0
Сборник по математика 4, 5 клас

bazar.bg 6 Варна

Сборник по математика, Неда Петрова 4 клас -4лв Сборник по математика, Просвета 5 клас - 6 лв

18.06|04:56

0
Техническа литература 1 ;Математика;

www.olx.bg 8 Варна

3к тел. 889 - Покажи - Сварка в Електрически подстанции Н.Аврамов-13лв- пр. Водни електрически централи и язовири-учебник-Щ.Щилиянов-15лв Общ курс по шлосерство-В.И.Комисаров-12лв Проектирование и расчет разверток машиностроительнъих деталей-Е.М.Балдина-12лв Проектирование механических передач-С.А.Чернавский-15лв Ръководство за курсово проектиране по товароподемни машини-И.Коларов-15лв Съвременна приложна алгебра-Гарет Биркхоф-12лв Справочник по математике для научнъих работников и инженеров-Г.Корн-15лж Трактор КИРОВЕЦ К-700-15лв- пр. Експлоатация и ремонт на нагревните повърхнасти на парните котли-Х.Христов-8лв Стоманени профили-Справочник-П.Пейчев-10лв Справочник по зава-продаден Газовая сварка и резка металлов-И.И.Соколов-20лв Наръчник на стругаря-К.М.Великанов-25лв -пр. Разглобяване сглобяване и ремонт на двигателите СМД-Р.М.Вербуй-10лв Справочник по Гальваностегии-Л.И.Каданер-15лв Наръчник по разгъвките на листовите конструкции-В.Бунджулов-20лв Справочник технолога механосборочного цеха судоремонтного завода-И.С.Блинов-12лв Почвознание-Г.Ф.Гюров-15лв Пътища-Б.Балушев-Част 2-15лв Геодезия-Л.Димов-15лв Въпроси из областта на стоманобетона-Х.Н-15продаден Геодезия-М.Венедиков-10лв Современнъие методъи проектирования угольнъих шахт-П.З.Звягин-12лв Справочник по електроснабжению и том 2-14лв Справочник транзисторнъие Устойчивост и динамика на еластичните системи-Х.Върбанов-8 Двигатели с вътрешно горене-Л/Хлебаров-10лв Технология на машиностроителното произвадство-том1-Механична обработка-И.Зографов-15лв Предварительно напряженнъий железобетон-И.Гийон-10лв Тълковен речник по морско дело-В.Бойчев-12лв Технология термической обработки металлов-А.И.Самохоцкий-25лв Теория термической обработки металлов-И.И.Новиков-20лв 16р Сварка судовъих конструкций-15лв Търкалящи лагери-Г.Ангелов-15лв Учебник за трюмния машинист на надводните кораби-Е.Н.Котов-15лв Мореходна астрономия-В.Ф.Дяконов-15лв Устройство и ремонт на автомобила-Ц.Цолов-10лв Пружини и ресори-В.Ценов-20лв Асансьори-Атанас С.Хубенов-15лв Минералогия-С.Стойнов-10лв Справочник на технолога по обработване на металите чрез рязане-Г.А.Долматовски-35лв Подемно транспортни съоръжения-справочник-Иван Желязков-20лв Хладилна техника-Тенчо Тодоров-12лв Основи на хладилната техника с обща технология-Петър Попмаринов-10лв Избиране на подходяща грапавост на повърхнините в машиностроенето-Спиридон Кавръков-8лв Експлоатация на машинно-тракторния парк-Б.С.свиршчевски-15лв Парни машини-Манолъ Ивановъ-20 пр Двигатели съ вътрешно горене-Георги Буковъ-20лв- пр. Стъпални регулатори на-Т.Драгомиров-15лв-пр. Техника и технология на заваряването-Николай Лолов-10лв- пр. Телферни електродвигатели-Димитър рачев-15лв Лабораторна физика-М.Андреев-6лв Якост на материалите-Асен Захариев-10лв-пр. Модерна физика-Роберт Спроул-10лв Техническое обслуживание и ремонт скоростнъих судов-Ю.Г.Кулик-12лв Проективна геометрия-Алипи Алипиев-10лв Въведение в алгебрата-А.И.Кострикин-15лв Ръководство за упражнения по висша алгебра-линейна алгебра-Кирил Дочев-12лв Математически методи на класическата механика-В.А-30лв-прод. Частни диференциални уравнения-Тодор Генчев-10лв Увод в теорията на реалните функции-И.П.Натансон-15лв Диференциална геометрия-Боян Петканчин-20лв Математически анализ в крайно-мерни пространства-Дойчин Дойчинов-14лв Дескриптивна геометрия-Анани Ананиев-6лв 19р Висша математика-1,4,5 том по 6 лв Справочник по щанцоване-В.Д.Корсаков-17лв-пр. Монтажни кранове в строителството-Йордан Йорданов-9лв Специална технология за Ръководство за лабораторни упражнения и курсово проектиране по парни и газови-20лв-продаден. Пружинъи и рессоръи-А.С.Радчик-8лв Клинови ремъци и клиноремъчни предавки-Васил Тошев-10лв Очистка дъимовъих газов-А.А.Русанов-15лв Справочник по расчету цепнъих передач-Г.Н.Гелев-15лв Муфтъи-В.С.Поляков-20лв Електронни и йонни лампи-Йордан Димитров-10лв Справочни материали по стандарти в машиностроенето-Цено Ценов-1,2том компл-60лв Справочник технически формули-В.Лойполд-12лв Усилени пластмаси-Найден Петров-10лв Зъбни колела-К.Охендушко том1-Конструкция-30лв Справочник технолога машиностроителя-1,2том комп30лв Справочник по холодной штамповке-в.П.Помановский-20лв 70к Промишлена електроника 1966г-Начо Начев-15лв Промишлена електроника 1979г-Начо Начев-15лв Изчисление на еднофазни и трифазни асинхронни микродвигатели 1964г-Е.М.Лопухина-10лв Електрически машини 1974г Учебник-Ненчо Ненов-18лв Изпитание на електрически машини 1971г-Йордан Цанков-8лв Електрически измервания-Николай П.Колев-8лв Приложение на математическата статистика в машиностроенето 1982г-Иван Андонов Георгиев-10лв Учебник на торпедния електротехник част 1 1955г-И.И.Заведеев ( военно издание)-15лв Бойна служба на войника-радист 1952г-(военно издание)-15лв Електрическа част на електрическите централи и пр. Холодильньие машинъи-1973г-Н.Н.Кошкина-8лв Ремонт на домашни хладилници и замразители-Х.Ахтарджиев-6лв Енергетична технология-Ц.Цанев-6лв-пр. Най-често срещани изчисления в работата на Синхронни генератори и елементи на вторична комутация-Н.И.Ковачев-8лв Въпроси и отговори по електротехника-Хуберт Мелузин 1,2,3 част комплект-40лв Магнитни усилватели-А.Александров-8лв Пренавиване на електрически машини за променлив ток-Ал.Теохаров-8лв-пр. Електрически машини с малка мощност-Ганчо Й.Божилов-8лв Звезда,триъгълник, зигзаг-Е.Камински-10лв Пренавиване на електрически машини за постоянен ток-Васил И. Ралчовски-10лв 57к Парни котли и парни двигатели-учебник1962г-Христо Руев-15лв Дърворежещи инструменти-1959г-А.Е.Грубе-20лв Строителен наръчник-1974г-Константин П.Тодоров-15лв Топлосилови централии топлинни мрежи-1965г-Симеон Г.Батов-15лв Практическо корабоводене-МНО 1982г-А.И.смирнов-18лв Паровъие и газовъие Централни отоплителни инсталации-1989г-Станчо Д.Стамов-15лв Проектиране и конструиране на топлинни слънчеви инсталации-1988г-Кристиан И.Спасов-30лв Стоманените конструкции В.Младжов-15лв Водоподготовка и воднохимичен режим на топлоенергийни инсталации-М.Йовчев 1986г-10лв-пр. Сушилна техника-учебник 1980г-Я Бакърджиев-10лв Холодильная техника и кондиционирование воздуха-Б.К.Ленгли-10лв Термодинамични и топлофизични свойства на веществата справочник1995г-8лв-пр Ръководство за курсово проектиране на леярски машини и съоръжения-1979г-Златко П.Македонски-10лв Увод в математическата логика-Любомир Дерелиев-10лв-прод. Наръчник за проектиране на вътрешни електрически инсталации-1970г-Асен М.Андреев-8лв Проектирование промишленной вентилации Справочник-Б.М.Торговников-10лв 80к Термодинамика на необратимите процеси-В.Милчев-12лв Сборник от задачи по термодинамика и топлообмен-Георги А.Кименов-14лв Термодинамика и двигатели с вътрешно горене-Н.Чалашканов-12лв Конструкция проектиране и изчисляване на ДВГ 1984г-Крум Георгиев-14лв Техническа термодинамика 1970г-Живко Н.Кръстев-10лв Топлообменни апарати-Д.Касабов-10лв Задачи по техническа термодинамика-Ж.Кръстев-10лв Експлуатация паровъих котлов и паропроводов 1969г (666стр.)-18лв Отопление и вентилация на текстилни предприятия-1981г-С.Стамов-20лв Естествена вентилация на промишлени сгради-С.Пенев-12лв Хладилна техника-(учебник 1988г0-Вили Попов-10лв Малъие холодильнъие машинъи и Кратък справочник по използуване на хладилниците-1973г-С.Станчев-10лв Електрически заряди в течна среда 1975г-Христо С.Буцев-10лв Справочник по енергетика Топлотехника (том8)-Стоян Стоянов-12лв Норми за проектиране Инсталации (трета част)-Стефка Пехливанова-12лв Водоснабдяване и канализация на сгради-Ганчо Димитров 1,2 част комплект-25лв Някой основни физикотехнически формули представени чрез номограми-Любен Неделчев-10лв Специална технология за автомоболни монтьори (учебник 1962г)-Иван Д.Ангелов-18лв Учебник за водачи категория А мотоциклетисти-1975г-К.Тимчев-8лв

06.07|08:43