търсене книги и списания при поискване "Книги на български език" в града София

  • >> Следващото

0
Продавам технически книги на български, руски и английски език

www.olx.bg 10 София

Здравейте, продавам над 100 технически книги на български, руски и английски език от областта на радиоелектрониката, компютърните науки и др. Повечето са справочници, наръчници, учебници и др. Всяка книга е по 10 лв. Минимум две (2) книги за поръчка. Заглавие Година на издаване Автор (и) 1. Аналогови електронни изчислителни машини (учебник) 1975 д.ганев, з.стойнов 2. Бейсик для всех 1987 а.фокс, д.фокс 3. Бейсик за микрокомпютри 1985 б.янков, м.аврамов 4. Бесконтактньie злектрические аппаратьi автоматики 1986 л.шопен 5. Блокове и модули на унифицираните телевизионни приемници за цветно изображение 1985 с.еляшкевич, с.кишиневски 6. Гибридньie злектрические аппаратьi низкого напряжения 1986 г.могилевский 7. Декодирующие устройства зарубежньiх цветньiх телевизоров (справочное пособие) 1992 а.пескин, д.войцеховский 8. Дифференциальное и интегральное исчисления, том второй 1972 н.пискунов 9. Дифференциальное и интегральное исчисления, том первьiй 1976 н.пискунов 10. Електрически измервания (учебник) 1989 п.панайотова, в.пеев 11. Електронноизчислителна техника (учебник) 1984 в.димитров, л.даковски, п.мартинов 12. Електротехника и електроника (учебник) 1984 и.тонев 13. Електротехника с основи на електрониката (учебник) 1977 с.георгиева 14. Зарубежньiе интегральньiе микросхемьi для промьiшленной злектронной аппаратурьi 1989 а.нефедов, а.савченко и др. 15. Злектронньiе вьiчислительньiе машиньi – книги 1,2,3,4,6,7 и 8 от общо 8; 1987 а.савельев 16. Измервания на полупроводникови прибори (учебник) 1978 с.христов 17. Интересни схеми в транзисторно и интегрално изпълнение 1978 д.рачев 18. Контролно-измервателни и регулиращи устройства (учебно пособие) 1984 к.костов, а.тодоров 19. Курс общей физики, том i 1974 г.зисман, о.тодес 20. Курс общей физики, том ii 1974 г.зисман, о.тодес 21. Курс программирования на фортране-iv 1976 в.калдербенк 22. Курсови задачи по съпротивление на материалите 1986 г.мандичев и др. 23. Лаборатория на радиолюбителя 1977 д.рачев 24. Математическое моделирование злектрических машин 1987 и.копьiлов 25. Микропроцесорна техника за всички: 11. Професионални компютри 1986 к.боянов, в.гетов, н.вецев и др. 26. Микропроцесорна техника за всички: 5. Как работи правец-82 1986 б.вачков, м.христов 27. Микросхемьi для бьiтовой радиоаппаратурьi (справочник) 1989 и.новаченко и др. 28. Наръчник по електронни схеми, част vii - импулсни схеми 1984 к.конов, м.димитрова, а.попов 29. Нискочестотна техника (учебник) 1979 г.ненов, й.михайлов 30. Общий курс физики, том iii - злектричество 1977 д.сивухин 31. Основи на автоматиката (учебник) 1982 а.чекваскин, в.семин, к.стародуб 32. Основи на автоматиката, изчислителната техника и радиотелеметрията (учебник) 1980 в.лавренцов 33. Основи на телевизията 1965 к.кирков 34. Основи на техническата механика 1980 м.мовнин, а.израелит, а.рубашкин 35. Персонален компютър правец-82: от бейсик към машинен език 1988 д.евстатиев 36. Персонален компютър правец-82: програмиране на асемблер 1988 а.хлебаров 37. Полупроводниковьiе приборьi: транзисторьi - справочник 1982 н.горюнов 38. Популярнье цифровьiе микросхемьi - справочник 1987 в.шило 39. Программирование для всех 1987 а.салтьiков, г.семашко 40. Программирование на бейсике 1987 б.уолш 41. Программьi на бейсике для инженерно-технических расчетов 1985 к.трзктон 42. Проектирование злектрических аппаратов 1985 г.александров 43. Пълно ръководство за работа с мрежи 2000 питър нортън 44. Радиоприемни устройства (учебник) 1985 в.младенова, н.пенчев 45. Ръководство за linux, том i: основи на инсталирането и системна администрация 2000 мат уелш и др. 46. Ръководство за linux, том ii: приложен софтуер и теми за напреднали 2000 мат уелш и др. 47. Ръководство за курсово проектиране по импулсна техника 1978 з.панталеева 48. Ръководство за лабораторни упражнения по автоматизирано електрозадвижване и автоматизация на производствените механизми 1977 ж.билдирев и др. 49. Ръководство за лабораторни упражнения по електротехнически материали 1976 м.вълчев и др. 50. Ръководство за лабораторни упражнения по комутационни апарати за ниско напрежение 1987 а.писарев, а.личев 51. Ръководство за лабораторни упражнения по радиоприемни устройства 1984 д.добрев 52. Ръководство за лабораторни упражнения по специален курс електрически апарати, част i 1980 а.александров 53. Ръководство за лабораторни упражнения по токозахранващи устройства 1985 н.стефанов, д.дечев, в.хубанов 54. Ръководство за лабораторни упражнения по химия 1984 т.ганчева, в.данова, е.добрева, и.яначкова 55. Ръководство за практически занятия по обща електротехника и промишлена електроника 1979 д.цветков и др. 56. Ръководство за проектиране на безконтактни апарати 1987 м.минчев, н.трифонов 57. Ръководство за проектиране на елементи за автоматиката 1979 в.даскалов, и.масларов 58. Ръководство за проектиране на комутационни апарати за ниско напрежение 1987 а.писарев, а.личев 59. Ръководство за проектиране на токозахранващи устройства 1988 н.стефанов 60. Ръководство за упражнения по електрически апарати 1976 а.александров и др. 61. Системи за колективно телевизионно приемане 1985 д.македонски 62. Слаботокова лаборатория (учебник) 1980 г.пеев, б.автански, ц.цолов 63. Специална лаборатория по електронноизчислителна техника (учебник) 1975 п.мартинов, б.янков 64. Справочна серия за радиочасти и материали, част трета 1978 и.антонов, б.щипалов, с.христов, п.драгойски 65. Справочник - мощньiе полупроводниковьiе приборьi - тиристорьi 1987 в.замятин, б.кондратьев, в.петухов 66. Справочник - полупроводниковьiе приборьi - диодьi, стабилитроньi, тиристорьi 1988 а.голомедов 67. Справочник на радиолюбителя 1984 д.рачев 68. Справочник по бьiтовой приемно-усилительной радиоаппаратуре 1984 и.белов, в.белов 69. Справочник по микрозлектронной импульсной технике 1983 в.яковлев 70. Структура и свойства на конструкционните полимерни материали 1982 т.ганчева 71. Таблици по съпротивление на материалите 1985 и.кисьов 72. Телевизионна техника (учебник) 1985 к.конов, и.щърбанов 73. Теоретична електротехника, том i 1972 м.златев 74. Техническа механика 1985 х.христов, г.димчев, к.захариев 75. Токозахранване на слаботоковите апаратури 1962 в.харизанов, в.аврамов 76. Токозахранващи устройства (учебник) 1979 й.пенчев 77. Цифрови електронни изчислителни машини (учебник) 1980 с.берова, а.лакюрски 78. Active directory for microsoft windows server 2003, technical reference 2003 stan reimer, mike mulcare 79. Cisco internetworking with windows nt & 2000 2000 toby velte, amy hanson, a.velte 80. Designing a microsoft windows server 2003 active directory and network infrastructure 2004 walter glen, michael simpson 81. Ecg semiconductors: master replacement guide 1985 philips ecg 82. Hands-on novell netware 5.0/5.1 with projects 2001 ted simpson 83. Introducing windows server 2008 2007 mitch tulloch 84. Master red hat linux visually 2000 michael bellomo 85. Mcsa/mcsa: implementing and managing microsoft exchange server 2003 (self-paced training kit) 2004 will willis, ian mclean 86. Mcsa/mcse/mcdba: sql server 2000 administration (study guide) 2003 rick sawtell, j.jorden, l.mortensen 87. Mcsa/mcse: exchange server 2003 - implementation and management (study guide) 2004 will schmied, james chellis 88. Mcsa/mcse: windows server 2003 network infrastructure - implementation, management, and maintenance (study guide) 2003 james chellis, p.robichaux, m.sheltz 89. Mcse 2000 jumpstart: computer and network basics 2000 l.donald, p.ciccarelli, d.newland 90. Mcse: networking essentials (study guide) 1998 osborne-syngress 91. Mcse: windows 2000 server (study guide) 2000 lisa donald, james chellis 92. Mcse: windows server 2003 active directory and network infrastructure design (study guide) 2004 brad price 93. Mcse: windows server 2003 network infrastructure - planning and maintenance (study guide) 2003 suzan london, james chellis 94. Microsoft exchange server 2007 administrators pocket consultant 2007 william stanek 95. Microsoft windows 2000 professional resource kit 2000 microsoft press 96. Microsoft windows 2000 server distributed systems guide 2002 microsoft press 97. Network+ certification (study guide) 1999 osborne-syngress 98. Networking essentials, 2nd edition (mcse self-paced kit) 1997 microsoft press 99. Networking in 24 hours 1998 matt hayden 100. Solaris 9: system administrator certification (training guide) 2003 bill calkins 101. Sstv-техника 1985 п.балабански, м.манев, м.йонов 102. Windows 2000 administrators pocket consultant 2000 william stanek 103. Windows server 2008 active directory, resource kit 2008 stan reimer, c.kezema, m.mulcare, b.wright 104. Windows xp: пълно ръководство, том 1 2002 п.нортън, д.мюлер 105. Windows xp: пълно ръководство, том 2 2002 п.нортън, д.мюлер

25.08|17:43

0
11 клас математика, български език

www.olx.bg 5 София

Български език издателство "Д-р Иван Богров" - 5 лв. Математика издателство Анубис, профилирана подготовка -5лв. Състоянието на учебниците е отлично.

28.08|07:31

0
Учебник по Български Език за 9 клас

www.olx.bg 320 София

- Учебник по Български Език за 9. клас - Издателство - Скорпио - Автор - Цецка Петрова - Оригинална цена - 6,50лв - Продава се за 3,20лв ! Учебникът е закупен чисто нов от книжарница и не е отварян, но цената е съобразена !

23.07|22:33

0
Английска граматика на български език

www.olx.bg 4 София

Английска граматика написана на български език.

08.09|14:42

0
Помагало па Български език и литература

www.olx.bg 5 София

Как да се подготвим успешно за зрелостен изпит по Български език и литература. Издателство:Анубис

21.06|19:44

0
Учебник по Български език за 9 клас на 50%

bazar.bg 260 София

Учебник по Български език за 9 клас, задължителна и задължително избираема подготовка. Издателство "Анубис". Автори: Тодор Бояджиев, Венче Попова, Искра Христова, Владимир Жобов, Георги Колев, Мирена Янакиева. Цена: 5.20 - 50%= 2.60 лв. Изпращам по куриер с опция преглед и тест. Лично предаване от нашия магазин "PCtop.BG", намиращ се в гр. София, Студентски град, ул. Университетски парк № 7. Подробности за местоположение, работно време и други наши артикули на www.diskbg.com

13.09|14:24

0
Български език и Литература - научно списание

bazar.bg 5 София

Година LIX, книжка 1, 2017г. Напълно запазено книжно тяло!

21.08|11:15

0
Български език 8 клас, изд. Просвета 1945

www.olx.bg 6 София

Добре запазен. За 8 клас. За София може лично предаване. Вижте и другите ми обяви за учебници.

14.09|18:52

0
Тестови задачи по Български език за 5 клас

www.olx.bg 2 София

Тестови задачи по Български език за 5 клас.  Не е попълвано нищо в него.

25.08|08:34

0
Помагало с правила и задачи по български език

www.olx.bg 4 София

Помагало с правила и задачи по български език подходящо за гимназисти и зрелостници. Издателство Просвета, автори Руска Станчева и Весела Михайлова

23.06|01:26

0
70 примерни теста по Български език и Литература за 7 клас на 50%

bazar.bg 695 София

Помагало "70 примерни теста по Български език и Литература за 7 клас" на издателство "Литера Ико". Автори : Жулиета Антонова, Красимира Симеонова, Нели Илиева, Румяна Събева-Шуманска. Цена: 13.90 - 50% = 6.95 лв. Изпращам по куриер с опция преглед и тест. Лично предаване от нашия магазин "PCtop.BG", намиращ се в гр. София, Студентски град, ул. Университетски парк № 7. Подробности за местоположение, работно време и други наши артикули на www.diskbg.com

17.07|16:45

0
Българи в Унгария.Проучвания,Адриана Петкова Пападопулос,2002г.190стр.На Български и Унгарски език!

bazar.bg 45 София

Българи в Петкова Пападопулос,2002г.190стр.На Български и Унгарски език! С посвещение и автограф от Адриана Петкова Пападопулос.Отлична!

30.06|10:28

0
Стари Български книги-Известни писатели-Класици-Добро състояние

www.olx.bg 6 София

-Бронзовите конници/Имена от Вековете,книга 12-Иван Иванов и Александър Фол,1968г.-721стр.--15лв -Вълшебното огледало-Николай Хайтов,1981г.-184стр.-8лв -Батак глава не скланя-Тр.Керелов,1966г.-178стр.--8лв -Бодливата роза-Николай Хайтов,1981г.-139стр.--6лв -Габровски шеги-С.Фъртунов,П.Проданов,198?--7лв -Гласовете ви чувам-Димитър Талев,1985г.-469стр.--13лв -Гоце Делчев/Очерк-Дино Кьосев,1967-155стр.--10лв -Ден последен-Стоян Загорчинов,1979г.-469стр.--12лв -Елтимир Тертер,Величка Настрадинова,1976г.-216стр.-8лв -Жестокият експеримент,Любен Дилов,Роман,1985г.-203стр.-10лв -Завчера и вчера-Петър Нейков,1959г.-305стр.--8лв -За свободата/Неудървимите води,част1-Стефан Дичев,1954г.-622стр.--12лв -За свободата/Бреговете на реката,част2-Стефан Дичев,1954г.-825стр.--13лв -Калоян-цар на българите-Димитър Мантов,1969г.-279стр.--8лв -Любов-Андрей Луляшки,1955г.-524стр.--9лв -Каблешково гори-Емил Коралов,1981г.-357стр.--8лв -Книга за -От змията до апокалипсиса-Пенчо Пенчев,1983г.-230стр.--8лв -Повест за първата любов-Николай Атаров,1956г.-223стр. --8лв -Последните Шишмановци,Вера Мутавчиева,Роман,1982г.-245стр.—8лв -Приключения вероятни и невероятни-Михаил Лъкатник,1989г.-199стр.--8лв -Приключения в гората-Николай Хайтов,1970,130стр.--8лв -Пътят към София-Стефан Дичев,1969г.-474стр.--12лв -Път през годините,2-ра част-Константин Константинов,1962г.-284стр.--8лв -Разкази,Йордан Йовков,1980г.-517стр.-12лв --Рали-Стефан Дичев,1985г.-326стр.--7лв Родопски властелини-Николай Хайтов,1976г.-272стр.--8лв -Романи-Непокорният генерал/Сребърната пътека-Иван Аржентински,1985г.-458стр.--10лв -Самуил-Димитър Талев,Книга втора,1968г.-406стр.--12лв -Силният аметист,Петър -Спартак-Мария Даскалова и Христо Данов,1979г.214стр.--9лв -Срещи с големи и малки-Здравко Петров,1962г.-224стр.--7лв -Спомени за Вапцаров-Бойка Вапцарова,1952г.253стр.--7лв -Събрани съчинения-Ян Бибиян/Ян Бибиян на луната-Иван Вазов,1959г.-374стр.--10лв -Събрани съчинения,Том3/Драми-В полите на Витоша/Когато гръм удари-П.К.Яворов,1960г.-270стр.--10лв -Събрани съчинения,Том21/Критика-Иван Вазов,1950г.-421стр.--15лв Събрани съчинения,Том1-Смутно време,Роман-Антон Страшимиров,1947г.-377стр.--15лв -Събрани съчинения,Том2-Среща,Роман-Антон Страшимиров,1947г.-316стр.--15лв -Там буря кърши клонове-Пътят на Ботевата чета-Димитър Осинин,1976г.-201стр.--9лв -Хитър Петър-Сава Попов,1965г.-133стр.--9лв -Хроника за Хаджи Димитър-Слав Хр.Караславов,1973г.-272стр.--8лв -40 разказа за прочути композитори-Драган Тенев,1979г.-288стр--12лв Вижте и другите ми артикули Късмет!

03.08|09:26

0
Книги на руски език/тълковен речник на руски език

www.olx.bg 15 София

Тълковен речник на руски език,Облекла и въоръжения в руската войска,малка съветска енциклопедия.Цената е за 5-те броя книги.

07.09|15:32

0
Лот книги на руски език

www.olx.bg 6 София

1. Георгий Гулия - Фараон Эхнатон, Человек из Афин, Сулла. Историческая трилогия, 720 страницы. Издательство "Советский писатель", Москва, 1982г. Состояние - отличное. 2. Две книги от руската поредица " Поединок ", № 5 и № 13. Книгите са запазени, в много добро състояние.

23.06|08:51

0
Книги на английски език

www.olx.bg 5 София

agatha raisin mc beaton - wellspring of dead dark planet- decide your destiny oscar wilde - mark twain la candy - lauren conrad wild fang the call of the wild - jack london the lost world - conan doyle

09.08|10:42

0
Книги на англииски език

www.olx.bg 2 София

книгите са на английски език.в много добро състояние. Мин. покупка 5 бр.

16.08|08:22

0
Книги на английски и френски език

www.olx.bg 3 София

1. "Papa, mama, la bonne et moi." Цена 3лв. 2. "Thicker than water" - Penelope Farmer. Цена 4лв. 3. "The Problem of Thor Bridge" - Arthur Conan Doyle. Цена 4лв. 4. "The Little Shepherd of Kingdom Come" - John Fox Jr. . Цена 4лв. 5. "Converging Parallels" - Timothy Williams . Цена 4лв. 6. "Queen & Country" - David Sinclair. The life of queen Elizabeth, the Queen Mother. Цена 5лв. 7. "The Challoners of Bristol" - Leal Hayes. Цена 3лв. 8. "Le Pelerin de Compostelle" - Paulo Coelho. Цена 3лв. 9. "Deux enfants au coeur de lAfrique". Цена 3лв.

20.07|16:46

0
Книги на руски език - 190 броя. Стари.

bazar.bg София

Стари книги на руски език. 190 бр. Не се продават поотделно.

18.06|12:59

0
Детски книги на френски език / Малкия Никола

www.olx.bg 12 София

Книгите са нови или четени веднъж. Нямат скъсано или надраскано. Всяка една е на цена от 12лв. Le petit Nicolas - продадена Le petit Nicolas samuse Le petit Nicolas et les copains Les vacances du petit Nicolas Les recres du petit Nicolas La rentree du petit Nicolas - продадена Le petit Nicolas et ses voisins Les surprises du petit Nicolas Les bagarres du petit Nicolas Le petit Nicolas le ballon Cedric-Marche conclu Titeuf-Un truc de dingue Michael Connelly - Jusqua limpensable Цена 8лв.

05.07|16:40

0
Продавам книги за италиански градове на италиански език

www.olx.bg 105 София

Продавам книги за различни италиански градове на италиански Лука - 10 лв. Венеция - 10 лв. Губбио - 10 лв. Рим - 10 лв. Рим - за най-известните римски базилики и църкви в града - 10 лв. Верона - 10 лв. Пиза - 10 лв. Сиена - 10 лв. Асизи - 10 лв. Волтера - 5 лв. Монтекатини Терме - 5 лв. Милано - 5 лв. Чисто ново състояние на всички книги.

26.07|11:21

0
Mercedes GLK инструкция на български

www.olx.bg 60 София

Оригинална инструкция за експлоатация на български за Mercedes GLK - модели след 2014 г. закупена от Балкан Стар в гр. София.

17.06|14:08

0
Немско-Български речник

bazar.bg 20 София

Продавам стар Немско-Български речник. Речника има някои следи от употреба, но като цяло е запазен за възрастта си. На снимка номер 2 се вижда какво имам предвид. Не е скъсано а е само отлепено, може да се залепи и тн. Речника е издаден през 1986г.

20.06|04:34

0
Тренировъчни тестове по български

www.olx.bg 5 София

Чисто нова - тестове по български и литература за 5ти клас

28.08|00:22

0
Учебник по български за 9ти клас

www.olx.bg 5 София

Учебник по български за 9ти клас на издателство “Просвета”

06.09|18:03

0
Английско-български речник

www.olx.bg 10 София

Използван, но не пречи да се използва пак. Прекрасен речник за научаване на английски

10.08|12:13

0
Тематичен Руско Български речник

www.olx.bg 55 София

Тематичен Руско-Български речник.

27.06|13:37

0
Малък Руско-Български Речник А-Я

bazar.bg 8 София

Малък Руско-Български Речник А-Я В Много добро състояние Идеално за Подарък,Колекция или Ползване Издателство Наука и изкуство София Страници-591 1974година Цената е 8лв

18.08|21:11

0
Книга “ Български народни приказки “

www.olx.bg 12 София

Български народни приказки. Книжка с твърди корици на издателство Хермес. Нова е, няма забележки.

19.08|19:25

0
Френско български речник 1951 г.

www.olx.bg 25 София

Речника е запазен. Държавно издателство "Наука и изкуство", прф. Благой Мавров, 1215 страници.

14.09|14:04

0
Немско-български речникъ Д-ръ Ст.Доневъ 1943г

www.olx.bg 9 София

Немско-български речникъ 1943г, от Д-ръ Ст.Доневъ изд. Хемусъ, Архивна рядкост

22.08|22:50

0
Латинско-български речникъ - Ив. Брожка, Делиделвов

bazar.bg 20 София

Христо Г. Дановъ, 1936 г. Пето издание поправено и допълнено от д-р Хр. М. Данов. На края са прибавени латински изрази, добили значение на пословици, поговорки, девизи и пр. с преводи и обяснения към тях. Нормални следи от употреба и годините, но без сериозни забележки.

11.09|09:29

0
Български манастири: История, култура, изкуство

bazar.bg 12 София

Автор: Георги Чавръков Обем: 272 стр. Размер в мм: 140 х 210 Издател: Хайни Корица: Мека Година на издаване: 2006 Състояние: Нова, на склад Ка 33 х 5 Народ, който не познава и не тачи миналото си, той няма и бъдеще... Близо десет века манастирите по българските земи са най-важните средища за книжовна дейност, просвета и култура. През турското робство те са единствените училища, а монасите - единствените учители на поробените българи. В тях никога не загасва българският народностен дух, не замлъква българският език. И ако не бяха българските манастири, които предпазиха народа ни от асимилация и загиване, днес нямаше да има свободна и демократична България. Преживели пожарища, разрушения и опустошения, те са ценни паметници на историята, културата, изкуствата на българския народ.

22.07|10:59

0
Руско-български речник от 1953 година

bazar.bg 5 София

Руско-български речник от 1953 година. Твърди корици. 486 страници. Много добро състояние.

19.06|20:09

0
Продавам руско-български речник на С. Чукалов.

www.olx.bg 20 София

Продавам руско-български речник на Сава Чукалов, 1969 г.; 50 000 думи.; 1139 с.

20.06|21:00

0
Български асоциативен речник Прав и обратен, П. Балтова

www.olx.bg 20 София

1. Български асоциативен речник, Прав и обратен П. Балтова, А. Ефтимова, А. Липовска, К. Петрова - 20 лв, Издател УИ "Св. Климент Охридски", 2004, Корици твърди 2. Правописен речник на съвременния български книжовен език- 20 лв, Академично издателство "Проф.Марин Дринов", 1995 3. Фразеологичен речник на българския език. Том 2 - 15 лв К. Ничева, С. Спасова-Михайлова, Кр. Чолакова Изд. на БАН, 1975г 4. Български етимологичен речник - Том 2: И - крепя - 20 лв Владимир Георгиев, Йордан Заимов, Стефан Илчев 5. Български етимологичен речник - Том 3 - 15 лв Владимир Ив. Георгиев 6. Българска митология. Енциклопедичен речник - 25 лв Автор: Колектив 7. Правоговорен и правописен речник на българския език - 35 лв Автор: Петър Пашов, Христо Първев, Издателство: УИ „Св. Климент Охридски”, четвърто издание, 2004 год., твърди корици 8. Нов фразеологичен речник на българския език 20 лв Речникът съдържа около 9 000 фразеологизми и фразеологични единици. Автор-Съставител: Кети Анкова-Ничева. Университетско издателство Св.Климент Охридски 1993 г., твърда корица, 462 стр. 9. Литературната и художествена собственост 5 лв. Бернар Еделман

19.08|07:41

0
100 години Български червен кръст в София (с печат)

bazar.bg 15 София

Добре запазено антикварно издание с посвещение към колега от тогавашния председател на БЧК, с подпис и печат

24.07|03:08

0
Немско-български юридически речник. Христо Дормишев

bazar.bg 50 София

ОТЛИЧНО ПОДВЪРЗАНО. КОПИЕ НА ОРИГИНАЛА!!! Разпечатана , формат А4 , подвързана със спирала !!! Настоящият НЕМСКО-БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ РЕЧНИК е изцяло съставен на базата на най-новата правна терминология и е съобразен с актуалното действащо законодателство във Федерална република Германия, както и с новия правопис в немския език. • Съдържа 15 000 заглавни думи и словосъчетания • Включва богат синонимен материал • Съдържа разяснителни бележки за специфичните правни институти в немското право • Снабден е с приложение, включващо най-често използваните съкращения в немската юридическа литература • Предназначен е за широк кръг ползватели — юристи, преводачи, преподаватели и студенти в тази област

30.07|12:16

0
Помагала и учебници за кандидат-студенти и ДЗИ по биология и български

www.olx.bg 7 София

Помагалата не да използвани и по тях не е писано. Голяма част от учебниците са запазени, а тези които са в лошо състояние са на много по ниска цена! Всеки се продава поотделно. Цената започва от 7 лева

31.08|10:21

0
Книга книжка Тестове по български и литература за 5 клас

bazar.bg София

Книга книжка Тестове по български и литература за 5 клас

05.09|12:46

0
Английско-български политехнически речник,Техника,1984г.960стр.Отличен!

bazar.bg 30 София

Английско-български политехнически речник,Техника,1984г.960стр.Отличен! - 30лв. Немско-български политехнически - 40лв.

11.08|20:22

0
Немско-български политехнически речник,Техника,1984г.1240стр.Отличен!

bazar.bg 40 София

Немско-български политехнически - 40лв. Английско-български политехнически речник,Техника,1984г.960стр.Отличен! - 30лв.

11.08|20:22

0
Френско-български поурочен речник към учебника Le Francais par le texte, l’image et le son

bazar.bg 550 София

Adriana Sotirova, Violeta Peupkova, Kera Jeliavska изд.Народна просвета, 1967, меки корици, отлично състояние.

14.09|10:42

0
Български надписи,Венцеслав Начев,Изд.Христо Ботев,1994г.272стр.

bazar.bg 16 София

Български надписи,Венцеслав Начев,Изд.Христо Ботев,1994г.272стр.

15.07|20:04

0
Чисто нов смесен Англо-български и Българо-английски речник на ПОНС

www.olx.bg 15 София

Продавам чисто нов Стандартен смесен Англо-български и Българо-английски речник на издателство "ПОНС", подходящ за студенти, ученици, учащи. Съдържа 130 000 думи, изрази и значения в двете посоки, идеален за справки и преводи на най-нова лексика, подробни обяснения на думи, граматични приложения. Твърди корици. Удобен и компактен. Корична цена: 26.90 лева, но продажната цена е само 18 лева!!!

07.08|23:39

0
Многоезичен тематичен речник на европейската интеграция - български-английски-немски-френски

bazar.bg 35 София

Речникът е изключително запазен - като нов.

26.07|17:26

0
Испанско-български и българско-испански политехнически речник,Техника,1994г.600стр.

bazar.bg 80 София

Испанско-български и българско-испански политехнически речник / Diccionario politecnico español-bulgaro y bulgaro-español,Техника,1994г.600стр.

12.08|16:02

0
Пътешествие по суша и вода. Мемоари на бележити български актьори и режисьори. Христо Динев

bazar.bg 7 София

Пътешествие по суша и вода. Мемоари на бележити български актьори и режисьори. Автор: Христо Динев Състояние: Много добро

16.07|08:34

0
Национална художествена галерия.Българска живопис.Каталог(1825-1970),Български художник,1971г.442стр

bazar.bg 110 София

Национална художествена галерия.Българска живопис.Каталог (1825-1970),Лазар Марински,Български художник,1971г.442стр.Изключително запазена с леки забележки по обложката.

29.07|04:52

0
АТЛАС :Български диалектен, "Курортно райониране в НРБ",немски и руски

www.olx.bg 195 София

НАМАЛЕНИЕ С 10% НА ЦЕНИТЕ, УКАЗАНИ ПО-ДОЛУ ! Продавам изгодно няколко научни и опазнавателни албума на български, немски и руски езици: 1. Български диалектен атлас в 4 тома. Много добро състояние. Издание на БАН от 1964-1981 г. в много ограничен тираж под 2000 броя. Съдържа статии, коментари и много карти. Цена: 195 лв. за комплекта. 2. Атлас " Курортно райониране на НРБ". В много добро състояние. Издание на МНЗ, НИИ по Курортология и физиотерепия и Гл.у-ние "Геодезия и Картография" през 1971г. Текстова част-въведения са на български, руски и английски езици. Голям формат ( 40х30 см) с 134 стр., от които поне 125 стр. са карти. Цена: 50 лв. 3. Атлас на ранното човечество ( Bildatlas der fruhen Kulturen) на немски език, с автор Jacquetta Hawkes на издателство Bertelsmann - 1977г. Богато илюстриран атлас на развитието на човешката раса, обхваща няколко периода от 35000г. пр.Хр. до 500 г.след Хр. 255 цветни страници с формат 39 х 22 см. Отлично състояние. Цена: 20 лв. 4. Исторически атлас ( Atlas zur Geschichte ) band 1, на немски език. Издаден в ГДР от VEB Hermann Haack през 1980 г. Обхваща човешката дейност от неолита до 1917г. 128 стр. цветни карти от цял свят и 127 стр. регистър/указател. формат 28 х 19 см. Отлично състояние. Цена : 12 лв. 5. Географический Атлас - на руски език , издаден 1982 г.. Съдържа 200 стр. цветни карти и ок.30 стр. текст. Много добро състояние. Цена 15 лв. 6. Атлас автомобильных дорог СССР - на руски език, изд.1981 г. Съдържа 125 стр. цветни карти с пътната мрежа с републиките на СССР. Много добро състояние. Цена 7 лв.

31.07|08:08
  • >> Следващото

История на вашите искания

Добавена е дата