търсене книги и списания при поискване "Атлас по география и икономика за 10. клас" в града София

  • >> Следващото

0
Атлас по география на Datamap за 10ти клас.

www.olx.bg 5 София

Атласът е в комплект с карта на България и Европа. 5лв е общата цена на двата артикула. Изпращам с Еконт, като за София е възможно и лично предаване.

23.07|20:26

0
Философия+ География и икономика-Зад.подготовката

www.olx.bg 10 София

Философия за 11-12клас и География за 10клас Много добро състояние

07.07|06:35

0
Учебници по химия, география, история за 9 клас

www.olx.bg 5 София

Моля, вижте и другите ми обяви с учебници! -Учебник по география изд. БУЛВЕСТ 2000 7 лв. -Учебник по химия ПОЧТИ НЕИЗПОЛЗВАН изд. Педагог 5,50 лв. -Учебник по история изд. Просвета 4 лв. -Учебник по биология изд. Булвест 2000 6 лв -Biologie en français изд. Просвета 6лв. Отстъпка ако купите повече от един! Имам учебници и за 8 и 10 клас! Скоро ще има още учебници за 9 клас!

25.05|22:30

0
Всичко за матурата по география (12 клас) Част I и Част II

www.olx.bg 25 София

Две чисто нови и неизползвани помагала по география за матурата в 12 клас. Част II са теми за писмена разработка, а Част I са тестове и практически задачи към Част II. Помагалата са чисто нови, нищо не е писано по тях. Може да се прави и преговор по цената. (оригинална цена на Част I - 15лв, а на Част II - 12лв)

28.05|11:52

0
Кризисна икономика

bazar.bg 1440 София

През май 1930 година президентът Хърбърт Хувър уверено декларира „Ние преживяваме една от онези големи икономически бури, които периодично носят трудности и страдания на хората... Убеден съм, че вече преминахме най-лошото и с общи усилия бързо ще се възстановим. Няма нито един значим банков или индустриален фалит. Опасността е зад нас.“ Също през май, но седемдесет и осем години по-късно, финансовият секретар Хенри Полсън уверено заяви „Най-лошото е зад нас“ и добави след седмица „По-близо сме до края на пазарните безредици, отколкото до началото.“

22.07|08:50

0
Учебник по Икономика на предприятието

www.olx.bg 2 София

Учебник по Икономика на предприятието

20.06|20:53

0
Учебник / учебници по икономика, финанси

www.olx.bg 15 София

При покупка на повече от един учебник правя отстъпка 5%. Цените подлежат на договаряне. Търговско право -17лв "Абагар" Велико Търново, 2005 Изпращам учебника с подарък "Търговски закон" ДВ, бр. 105 от 2006г. "Съдебно - счетоводни експертизи" -15лв Учебник за дистанционно обучение издателство "Фабер" 2009 "Цени и ценова политика"- 15лв "Абагар" Велико Търново, 2003 Съдържание - Въведение в теорията на цените - Пазарът - основа на ценообразуването - Потребителско поведение и полезност на стоките - Потребителско търсене при изменения в цените и дохода - Методи за определяне на индивидуалните цени - Елементи и структура на цените - Стокови борси и пазарни цени - Особености на ценовата политика при пазарни условия - Държавни административни цени - Времеви изменения в цената и стойността на парите - Технологии на планирането и изчисляването на печалбата - Необходими познания за печалбата като икономическо понятие и елемент на цените - Печалбата - двигател на търсенето и предлагането на капитали - Рентабилността - относителна цена на капитала - Философия на оценяването на активите и капиталите - Стойности, формиращи частичната или пълната цена на фирмата - Оценяване на активите на фирмата "Теория на парите и кредита"-15лв "Абагар" Велико Търново, 2009 Съдържание - Относно същността и функциите на парите - Кредит и лихва - Търсене на пари - Парично предлагане - Инфлация - същност, фактори, последици - Актуални теории за паричната политика - Платежни системи - Безналичните плащания в съвременната икономика - Банките и парично-кредитната политика в условията на валутен борд "Анализ на банковата дейност"-15лв "Абагар" Велико Търново, 2004 Съдържание - Анализът на банковата дейност в системата на банковия мениджмънт - Насоки за анализ на банковия баланс - Оценяване качеството на банковите активи - Анализ на качеството на привлечените средства - Анализ на банковата ликвидност - Анализ на собствения капитал и капиталовата адекватност - Анализ на банковите доходи и разходи - Анализ на доходността на банковата дейност - Анализ на банковата печалба и рентабилност - Външен и вътрешен анализ на банката - Възможности за комплексен анализ на банковата дейност - Иконометрични методи за анализ на банковата дейност "Въведение в банковото дело"- 15лв "Абагар" Велико Търново, 2004 Раздели: - Банките и банковата система; - Стабилност на банковата система; - Банково дело в България; - Европейско банково дело; "Практикум по планиране"- 15лв "Абагар" Велико Търново, 2008 Съдържание - Планиране и прогнозиране - Бизнес планиране - Финансово планиране - Логистика "Съдебно - счетоводни експертизи" - 15лв Издателство "Фабер" 2009 Информатика - 15лв Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2006 Съдържание: - Въведение в информатиката; - Организация и характеристика на компютрите; - Програмно осигуряване на компютърна система; - Операционна система Ms Windows; - Алгоритми и алгоритмизация; - Приложно програмно осигуряване; - ППП за текстообработка; - ППП от тип електронна таблица; - ППП за презентации; - Компютърни мрежи; - Глобална мрежа Интернет; - Основни области за приложение на компютрите при управлението на бизнеса; - Съвременни тенденции в развитието и използването на компютърните системи и програмното осигуряване; Банково обслужване на икономическите агенти - 25лв "Абагар" Велико Търново, 2003 Съдържание: - Взаимоотношения между банката и нейните клиенти; - Основни банкови операции и услуги; - Банкови сметки; - Касово обслужване на банковите клиенти; - Влогонабирателни и депозитни операции на банките; - Банково кредитно посредничество; - Банково кредитиране на физическите лица; - Студентско кредитиране; - Банково кредитиране на корпоративните клиенти; - Анализ на кредитоспособността на банковите клиенти; - Платежно посредничество; - Съвременни платежни услуги; - Други посреднически услуги на търговската банка; - Банков риск; - "Курс по счетоводство на предприятието" 2008г - 20лв - "Теория на счетоводството" 2005г - 7лв - "Счетоводство на предприятията от публичния сектор" 2010г - 10лв - "Банково счетоводство" 2010г - 15лв Валути и валутни системи - 20лв + ПОДАРЪК сборник към учебника "Абагар" Велико Търново, 2000 Съдържание: - Национални и международни валути; - Валутен курс; - Международна валутна ликвидност; - Международни валутни баланси; - Управление на международния дълг; - Валутен пазар; - Валутни сделки и операции; - Валутни условия и валутен риск; - Международни плащания; - Международен кредит и кредитиране на външноикономическите сделки; - Международни инвестиционни операции; - Международни валутно-финансови и кредитни институции; - Международна валутна система; - Европейска валутна интеграция; Учебник "Техника на данъчното облагане"- меки корици - 15лв "Абагар" Велико Търново, 2010 Съдържание: Глава 1 - Данъци и данъчно въздействие; Глава 2 - Икономически ресурси на данъка; Глава 3 - Необходими познания на данъчните агенти за печалбата; Глава 4 - Техника на подоходното облагане на физически лица; Глава 5 - Техника на корпоративното подоходното облагане; Глава 6 - Техника на облагането с оборотни данъци; Глава 7 - Техника на имущественото облагане; Учебник "Мита и митническа политика"- 15лв + ПОДАРЪК към него методическо ръководство 2010г "Абагар" Велико Търново, 2008 Съдържание: - Обща теория на митата; - Мениджмънт на митата; - Митническо облагане; - Митническа политика; Учебник "Финансов анализ" + диск - 30лв "Абагар" Велико Търново, 2006 Раздели: - Основи на финансовия анали; - Анализ на печалбата; - Анализ на балансовите позиции; - Анализ на капиталовите решения; - Анализ на риска; - Финансово прогнозиране и моделиране; Учебник "Бюджет и бюджетна политика" - 15лв Академично издателство "Ценов" Свищов, 2009 Раздели: - Бюджет и бюджетни решения; - Анализ на бюджетните разходи; - Бюджетна политика Учебник "Инвестиции"- 15лв Съдържание: - Инвестиции и инвестиционни решения; - Инвестиции в реални активи; - Инвестиции на капиталовия и паричния пазар; - Инвестиционни портфейли; - Деривативни инструменти; Учебник "Персонални финанси"- 10лв Академично издателство "Ценов" Свищов, 2010 Съдържание - Същностни аспекти на персоналните финанси - Мениджмънт на персоналните финанси - Инструменти за управление на персоналните финанси

23.06|07:54

0
Учебници УНСС, Човешките ресурси, Икономика

bazar.bg 3 София

Учебниците са в отлично състояние. Всички учебници от №1 до №14 са по 3,00лв. 1. Трудови стандарти - доц. Георги Евгениев , Университетско издателство “Стопанство”, София 2006 2. Демография - доц. д-р Лалко Дулевски, д-р Христо Малешков, Университетско издателство “Стопанство”, София 2007 3. Индустриални отношения - проф. д.ик.н. Димитър Шопов, Университетско издателство “Стопанство”, София 2006 4. Статистика (основен курс) - проф. д.ик.н. Нигрета Рангелова Величкова, доц. д-р Веселка Христова Павлова, Университетско издателство “Стопанство”, София 2009 5. Основи на макроикономиката - д-р Стати Статев, Университетско издателство “Стопанство”, София 2005 6. Основи на микроикономиката - доц. д-р Лилия Йотова, Университетско издателство “Стопанство”, София 2009 7. Организационно поведение и корпоративна култура - доц. д-р Марин Паунов , Университетско издателство “Стопанство”, София 2008 8. Стратегическо управление на човешките ресурси - доц. д-р Марин Паунов , Университетско издателство “Стопанство”, София 2007 9. Социална политика, първо издание, доц. д-р Душка Димова, Издателство ТРАКИЯ-М, София 2000 10. Застраховане- проф. Д.ик.н. Христо Драганов, Университетско издателство “Стопанство”, София 2006 11. Пенсионни фондове- доц. Д-р Лалко Дулевски, д-р Людмила Векова, Университетско издателство “Стопанство”, София 2008 12. Анализ и проектиране на системи за управление на човешките ресурси - проф. д.ик.н. Димитър Шопов, Университетско издателство “Стопанство”, София 2007 13. Управление на човешките ресурси - проф. д.ик.н. Димитър Шопов, Университетско издателство “Стопанство”, София 2007 14. Икономика и конкурентоспособност на предприемаческата дейност, доц. д-р Георги Маринов, проф. Д-р Младен Велев, доц. д-р Олга Гераскова, ИНСТИТУТ ПО МЕНИДЖМЪНТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО; ИНСТИТУТ ЗА МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС; БЦ “Информа Интелект”, София 2009 15. Публична администрация, четвърто допълнено издание - Емилия Къндева, изд. CIELA ,София 2007 - 5,00 лв.16. Информационни системи за управление на човешките ресурси - Любомир Стефанов, СОФИЯ КОНСУЛТИНГ, София 2010 - 5,00 лв. 17. Управление на възнагражденията - Любомир Стефанов, СОФИЯ КОНСУЛТИНГ, София 2010 - 5,00 лв. 18. Основи на правото, книга първа - проф. д-р Емил Златарев, проф. д-р Димитрина Милкова, проф. д-р Д-р Димитър Костов, доц. д-р Ирина Мулешкова, изд. CIELA София 2009 - 5,00 лв. 19. Основи на правото, книга втора - проф. д-р Емил Златарев, проф. д-р Георги Боянов, проф. д-р Атанас Василев, доц. д-р Ирина Мулешкова, изд. CIELA София 2009 - 5,00 лв.

06.08|12:52

0
Учебници по икономика за 1 и 2 курс в УНСС/икономически университе

www.olx.bg 4 София

Продавам учебници, подходящи за първи и втори курс в УНСС или друг икономически университет. 1. Основи на правото – Христина Балабанова и колектив - университетско издателство „Стопанство”, 2009 г. Цена: 12 лв 2. Висша математика – Георги Велев, Митко Димитров, Миряна Христова, Стела Пъдевска - университетско издателство „Стопанство”, 2000 г. Цена: 18 лв 3. Сборник за самоподготовка по стопанска история – Евгени Костов и колектив – изд. „Крисан-С”, 2013 г. Цена: 5 лв Ксерокопирани учебници 1. Макроикономика – Трайчо Спасов и колектив - университетско издателство „Стопанство”, 2010 г. Цена: 6 лв 2. Интелектуалната собственост на индустриалната фирма – Борислав Борисов - университетско издателство „Стопанство”, 2006 г. Цена: 6 лв 3. Корпоративни финансипомагало Цена: 4 лв При закупуване на повече учебници – отстъпка.

06.07|16:35

0
Здраве, самоусъвършенстване, психология, философия, спорт, икономика

www.olx.bg 8 София

Ако купите 3 или повече книги от мои обяви, ще направя отстъпка. Ако изпращам по Еконт, доставката е с 10% отстъпка. За състоянието на книгите, пишете на "Съобщения" 1(15/8) Избранное - Зигмунд Фрейд - на руски -22лв Демокрацията - Жан Бешлер -26лв Философия на правото -Колев и Тафков - въведение за 10ти клас -3лв Пътуванията на Сократ - Дан Милман -10лв Душевно здарото общество - Ерих Фром -12лв. Бъди слуга и господар на себе си - Атанас Мочуров - Соломер -16лв Тероризмът - Збигнев Домаранчик -8лв Законите на Паркинсън 2 - Сирил Паркинсън -6лв 2 (н) Определяне на себестойността на пчелните продукти от пчеларя - с празни бланки за три години и подробно разгледан пример - инж. Илия Цонев -нова-4.50 лв Здраве за всеки сезон - д-р Елсъм М. Хаас -5лв Как да продължим младостта и да лекуваме атеросклерозата - д-р Вандер -3лв Кръвни групи: жизнеустойчивост, лечение и хранене - д-р Лалова и Евтимова -5лв Фризер - Иванова - рецепти и замразяване-1лв Фризер - Цолова - рецепти и замразяване -1лв Как да четем рационално - Фр. Льозер -3лв Техника Быстрого чтения -Кузнецов, Хромов -3лв Немското социално пазарно стопанство - Ел. Ланге -5лв 3(15/6) Skydiving Basics - A parachute Training Manual - Doug Peacock and Andy Allman - Основи на парашутизма - Наръчник по парашутизъм - като нов-22лв - Обща климатология - проф. Димитър Й. Димитров -36лв 4(19/3) Баопудзъ - Гъхун - Мъдрецът обемащ пустотата - най-древният трактат по даоистка алхимия -15лв Сноуборд - от първата стъпка до перфректния завой - Патрик Байер -9лв Съвети на опитния водач - Витолд Рихт -9лв Съвети за жената - колектив-2лв Полезни съвети и рецепти за всички - Миладинов -2лв Жюл Верн - Л. Борисов - 6лв 5(18/8) Десетото откровение 2 - Джеймс Редфийлд -9лв Тайните на медитацията - Джоуз Силва, Ф. Майл -9лв Козметичен точков масаж - Г. Гуторанов -6лв Настолна книга за жената - Мари-Клод Дьолае -3лв 202 трика за перфектен грим -2лв Малка женска енциклопедия -2лв Мъжът и жената интимно - З. Шанбал -3лв 6(19/11) Ян Бибиян - Елин Пелин -5лв Чудното пътуване на Нилс Холгерсон през Швеция - Салма Лагерльоф -7лв Приключенията на Мюнхаузен - Рудолф Ерих Распе -2лв Хитър Петър - Георги Марковски -3лв 101 далматинци - Доуди Смит -3лв Три умни глави - Елин Пелин - мн.д.съст. -3лв 7(20/4) Есе за човека - Ернст Касирер -15лв Географски и гледни точки - Т. Фрийдман -8лв Смешното - Исак Паси -8лв За писането - Стивън Кинг -14лв В края на века - сборник -9лв Децата - как да се отнасяме с тях - колектив-3лв Изкуството да освободим гения в себе си - Дик Ричардс -5лв Изкуството да запаметяваме двойно повече - Дж. Дъдли -5лв 8(20/2) Транссърфинг на реалността. Пространство на варианти Част 1 - Вадим Зеланд - нова-10лв; с отбелязвано с молив и прегънати ъгли-5лв Ябълките падат в небето - В. Зеланд -10лв Искай и ще ти се даде. Но как да поискаме - Канфийлд, Хансен -6лв Личността в критични ситуации - Г. Йолов -12лв Слуховете - Жан-Ноел Капферер -15лв 9(20/1) Разговори с Бога - един необикновен диалог Книга 1 - Нийл Доналд Уолш -12лв Разговори с Бога - един необикновен диалог Книга 2 - Нийл Доналд Уолш -12лв Разговори с Бога - един необикновен диалог Книга 3 - Нийл Доналд Уолш -12лв Общуване с Бога - Нийл Уолш -9лв Приятелство с Бога - Нийл Уолш -12лв 10 (19/7) Домашни и горски животни - Britanica - 6лв Открийте чудесата на света - Рийдърс Дайджест - забележки по корицата - 10лв Физкультура и спорт - Малая Энциклопедия - на руски език - 15лв Популярная Медицинская Энциклопедия - 1961г. - на руски - 15лв

14.08|13:04

0
Атлас за животните

www.olx.bg 7 София

Атласът е много запазен.Много интересно съдържание.

02.08|16:57

0
Нов Атлас Чудесата на света

www.olx.bg 25 София

Нов, Луксозно руско издание, тежък, с твърди корици, 30/22 см, 240 стр. Уникални снимки и описания на всички чудеса в света!

17.07|23:57

0
Големият атлас на Вселената

bazar.bg 55 София

"Големият атлас на Вселената" Автор: Леополдо Бенакио Издател: Рива Година на издаване: 2005 Корици: твърди Език: български Тегло: 2 кг Размери: 29x27 Пред вас е най-големият публикуван някога Атлас на Вселената. Той ви предлага удивително пътешествие и ви дава възможност да се докоснете както до най-близките небесни обекти, така и до най-далечните галактики. В него ще намерите не само снимки на приказни планети, но и поразителни изгледи от мъглявини и галактики, които се виждат единствено от Космоса. От Земята до Плутон, прекосявайки съзвездията, само в няколко страници вие ще пропътувате хиляди и хиляди светлинни години. Тук ви се разкрива пълната история на завоюването на Космоса - от първите опити на Галилей до чудесата на новите технологии: героите на този космически спектакъл са галактики с изумителни форми и цветове, прочутият звезден прах и не по-малко прочутите черни дупки и освен тях удивителните нови и свръхнови звезди. 320 цветни снимки, направени предимно от космическия телескоп "Хъбъл", са разположени върху 22 страници с размери 26 на 56 см, 6 страници с размери 100 на 28 см и 27 страници с размери 52 на 28 см.

12.08|20:21

0
Атлас София и софийска агломерация

bazar.bg 90 София

Атлас София и софийска агломерация. С., 1993, Изд. Картография, предговор А. Янчулев, твърди корици и обложка, размери 48х34 см, 154 стр.

15.06|12:21

0
Атлас на Врачанска Окръг от 1965 г

bazar.bg 24 София

Атлас на Врачански окръг от 1965 год. Главно управление по геодезия и картография при ДКСА , Окръжен народен съвет Враца. Уникално запазен.

10.08|21:46

0
Атлас анатомия на човека Кишш-Сентаготаи

www.olx.bg 100 София

Атлас анатомия на човека Кишш-Сентаготаи. Том 1. Остеология ш Синдесмология - Миология. В добро състояние. Цената подлежи на коментар

15.08|18:29

0
Учебници за специалност География в СУ

www.olx.bg 10 София

Учебници за специалност География в СУ Медицинска география на България. Част 1 - 10 лв. Замърсяване и мониторинг на атмосферния въздух. Учебно ръководство - 3 лв. География на населението и селищата в света - 3 лв. Ландшафтознание, автор Петър Петров - 4 лв. Климатлогия на България - 3 лв. Обща геоморфология, автор Диньо Канев - 3 лв. Физическа география на континентите - 5 лв. Обща хидрология, автор Петър Пенчев - 3 лв.

18.08|15:12

0
Атлас анатомии человека-2 том,издание 1979 г,Москва,Р. Д. Синельников

www.olx.bg 4960 София

Атлас анатомии человека-2 том,издание 1979 г,Москва,авторР. Д. Синельников,състоянието му е отлично,без надрасквания, подчертавания... Доставка с еконт

16.08|01:34

0
Учебници за 11.клас на 91 НЕГ/Немска езикова гимназия/ и 10.клас на СУ

www.olx.bg 5 София

Продавам учебници и учебни помагала, които могат да се използват за 10. и 11.клас в 91 НЕГ и други немски езикови гимназии, както и за 10. и 11. клас на СУ. Учебниците са използвани, но са в добро състояние. Учебници по немски език Prima B2, по които се учи в 10. клас на 91 Немска езикова гимназия: Prima B2 - Учебник по немски език за напреднали, Cornelsen/Корнелсен и Просвета – 15 лв /много запазен, само на няколко страници е попълвано с молив/ Prima B2 - Работна тетрадка със CD по немски език за напреднали, Cornelsen/Корнелсен и Просвета - 9 лв /нова, не е писано в нея, включва диск/ Биология и здравно образование за 10. клас - задължителна подготовка, Анубис – 9 лв Химия и опазване на околната среда за 10. клас - Задължителна подготовка, Булвест 2000 –5лв Философия за 11. клас - задължителна подготовка, Анубис – 5 лв Философия. Систематична антология за 11.клас, Анубис – 6 лв

03.07|17:32

0
Учебници за 8 клас

www.olx.bg 7 София

Учебник по литература за 8 клас. Издателство Анубис

06.07|13:10

0
Учебници 5,6,7 клас

bazar.bg 2 София

Повечето от учебниците са почти нови. Цената е за брой. Български език 7 клас анубис Български език 7 клас булвест Музика 7 клас просвета Технологии 7 клас просвета Информационни технологии 7 клас анубис Английски език HELLO 6 клас просвета Музика 6 клас просвета Български език 6 клас просвета Български език 6 клас просвета Математика 6 клас анубис Изобразително изкуство 6 клас просвета Човекът и природата 6 клас просвета Литература 6 клас просвета Литература 6 клас булвест Български език 6 клас азбуки просвета География 6 клас анубис История 6 клас анубис Изобразително изкуство 6 клас анубис География 6 клас просвета География 6 клас просвета История 6 клас просвета История 6 клас азбуки просвета Литература 5 клас булвест Литература 5 клас булвест Домашна техника и икономика 5 клас просвета Домашна техника и икономика 5 клас просвета Домашна техника и икономика 5 клас бит и техника Изобразително изкуства 5 клас просвета Математика 5 клас анубис Математика 5 клас анубис Музика 5 клас просвета Музика 5 клас просвета История 5 клас просвета История 5 клас просвета Български език 5 клас просвета Човекът и природата 5 клас булвест География 5 клас просвета География 5 клас просвета География 5 клас анубис Човекът и природата 5 клас анубис Човекът и природата 5 клас анубис История 5 клас анубис Литература 5 клас просвета География 5 клас булвест Изобразително изкуства 5 клас анубис Музика 5 клас анубис Английски HELLO 5 клас просвета

16.07|19:06

0
Литература за 11-12 клас

www.olx.bg 20 София

Литература за 11 клас, Христоматия за зрелостен изпит по БЕЛ и Литературни разработки за съчинения за зрелостен изпит по БЕЛ. Литературата и Литературните Разработки са чисто нови и недокоснати, стояли са в шкаф. Христоматията не е в най-добро състояние, предната страница е започнала да се къса, без други забележки. Ако се интересувате за някой самостоятелен учебник, пишете ми на лично.

19.07|16:54

0
Литература за 11 клас

bazar.bg 5 София

Учебникът е в отлично състояние, без никакви забележки по книжното тяло!

21.07|16:45

0
БЕЛ и Математика за 12 клас

www.olx.bg 6 София

Български език за 12 клас Просвета -3,50лв Литература за 12 клас, ЗП и ПП, Просвета - 8 лв Христомания по литература за 12 клас,ЗП и ПП, Просвета - 10лв Математика за 12 клас, първо равнище, Архимед - ПРОДАДЕН!!!

02.08|16:57

0
Учебници за 9 -11 клас

www.olx.bg 3 София

география 8лв ,психология-ут3лв,бълг .език4лв за 9 кл география 8лв,физика4лв,атлас=4лв за 10кл география 8 лв ,философия 4лв,христоматия 7лв за 11кл

10.08|19:20

0
Учебници за 5 клас

www.olx.bg 4 София

Човек и природа изд. Просвета - 4 лв Изобразително изкуство изд. Просвета - 4 лв Музика изд. Просвета - 4 лв Атлас по География изд. Просвета - 3 лв Атлас по География изд. Просвета - 3 лв История изд. Просвета - 4 лв Атлас по История изд. Просвета - Тетрадка по математика 1 и 2 изд. Просвета 2х3 - 6лв Тестови задачи по Математика изд Просвета - 3 лв

15.08|09:25

0
Учебници за 10 и 11 клас

www.olx.bg 7 София

10 клас Български език изд. Просвета - 4 лв Христоматия по литература изд. Просвета - 5 лв Литература изд. Диоген - 10 лв 11 клас История изд. Просвета - 10 лв Тетрадка по философия изд.Екстрем - 3,50 лв

15.08|09:25

0
БЕЛ и Математика за 12 клас

bazar.bg 6 София

Български език за 12 клас Просвета -3,50лв Литература за 12 клас, ЗП и ПП, Просвета - 8 лв Христомания по литература за 12 клас,ЗП и ПП, Просвета - 10лв Математика за 12 клас, първо равнище, Архимед - ПРОДАДЕН!!!

24.05|16:46

0
Учебници за1 клас

www.olx.bg 3 София

1 клас Математика изд.Булвест2000 - 1.0 лв Роден край изд.Анубис - 1.0 лв Музика изд.Просвета - 2.0 лв Изобразително из-во изд.Анубис - 2.0 лв Математика изд.Булвест2000 - 2.0 лв с Моливко играй и мисли изд.Слово изд.Слово - 2.0 лв

03.06|17:05

0
Тестове по БЕЛ за 7 клас

www.olx.bg 3 София

Тестове по български и литература за външно оценяване 7 клас. Издателство Кръгозор. - 4 лв. НОВО. Литературни тестове за седмокласници Весела Кръстева Издателство Маре. Тестовете са много хубави за текуща подготовка за НВО.- 6 лв. 70 примерни теста -По модела на Външното оценяване. Книгата съдържа 15 теста, структурирани по модела на НВО. 8,50 НОВО Състояние - отлично.

23.06|07:54

0
учебници за 10 и 11 клас

bazar.bg 55 София

Учебниците са за 10 и 11 клас. В много добро състояние са. Не е писано в тях!

26.06|11:22

1
Учебници за 8 клас

www.olx.bg 10 София

Математика на просвета-5 лв ,Физика на просвета -5 лв                                                                                                                                                                                        

27.06|06:55

0
Помагала за 3 клас

www.olx.bg 2 София

Упражнение по математика за 3 клас от 4.90 на 3.00 лв. Упражнение по човекът и природата за 3 клас от 3.90 на 2.00 лв. Тестове по български език и литература за национално външно оценяване за 3 клас от 2.90 на 1.50лв. Задачи за самостоятелна работа и самопроверка по математика за 3 клас от 2.90 на1.50лв.

28.06|17:03

0
математика за 11 клас

bazar.bg 6 София

Учебник по математика за 11 клас. Издателство "Просвета" - 1991 год. Състояние - много добро. Колектив - З.Запрянов, И.Димовски, Гр.Станилов, Р.Русев, К.Коларов.

29.06|13:53

0
Учебници за 9 ти и 10 ти клас

www.olx.bg 6 София

*География- 9 клас на английскиисто нова -8лв *Биология-9ти клас на английски 5 лв,използвана *История 9ти клас на английски 5 лева ,използвана *Биология 10 ти клас на английски 10 лева ,нова *Учебна тетрадка по английски език ,непокътната,няма нищо написано в нея 16 лева

03.07|00:36

0
Английски език за 2. клас

www.olx.bg 5 София

Kopицa: Meĸa Oбyчeниe: Училищe Kлac: 2. ĸлac Πpeдмeт: Aнглийcĸииĸ Oбщи: Зa зaдължитeлнa пoдгoтoвĸa Гoдинa: 2017 Cъвмecтим c yчeбнaтa пpoгpaмa Бpoй cтpaници: 60 Гoдинa: 2017 Жaнpoвe: Чyждиици – caмoyчитeли, yчeбници, гpaмaтиĸи Paзмep нa пpoдyĸтa: 210/290 Bид: Учeбни cиcтeми Имe: Неllо! Nеw Еdіtіоn: Ѕtudеntѕ Вооk 2nd grаdе / Aнглийcĸииĸ зa 2. ĸлac. Hoвa пpoгpaмa 2017 HЕLLО! NЕW ЕDІТІОN e нoвa cиcтeмa пo aнглийcĸи, ĸoятo пoлзвa дoĸaзaнo ycпeшни мoдeли нa oбyчeниe oт пpeдишнoтo cи издaниe. Tя имa изцялo нoвo cъдъpжaниe, cъoбpaзeнo c нoвaтa пpoгpaмa, aтpaĸтивнo oфopмлeниe и ĸpacиви илюcтpaции. Aвтopи ca oпитнитe yчитeлиилия Koлeвa и Eлĸa Cтaвpeвa. Учeбниĸът: cъдъpжa 24 ypoĸa, paзпoлoжeни нa двe cтpaници, вĸлючитeлнo 6 ypoĸa ycтeн ĸypc oтчитa и пpeoдoлявa ocнoвни типични тpyднocти пpи ycвoявaнe нa aнглийcĸия eзиĸ oт бългapcĸитe yчeници, ĸoeтo oтличaвa cиcтeмaтa oт шиpoĸo пoлзвaнитe в пpaĸтиĸaтa чyжди cиcтeми и e нeйнo мнoгo вaжнo пpeдимcтвo cъдъpжa внимaтeлнo пoдбpaн eзиĸoв мaтepиaл, пpeдcтaвeн чpeз ĸpaтĸи зaбaвни иcтopии пoд фopмaтa нa ĸoмиĸc c жив и ecтecтвeн eзиĸ вĸлючвa дoбpe бaлaнcиpaнo yчeбнo cъдъpжaниe, ĸoeтo ocигypявa дocтaтъчнo yпpaжнeния зa пpeгoвop и зaтвъpдявaнe пpeдлaгa имплицитнo въвeждaнe нa гpaмaтичнитe cтpyĸтypи във фpaзи oт peaлния eзиĸ, ĸoитo yчeницитe ce нayчвaт дa изпoлзвaт c лeĸoтa cъдъpжa мнoгooбpaзиe oт дeйнocти, cтиxoтвopeния и пecни, cъoбpaзeни cъc cпeцифиĸитe нa възpacттa и интepecитe нa yчeницитe фopмиpa ocнoвитe нa мeждyĸyлтypнoтo oбщyвaнe и тoлepaнтнocттa ĸъм paзличнитe ĸyлтypи и изгpaждa ocнoвни личнocтни цeннocти изгpaждa ycтoйчив лeĸcиĸaлeн зaпac.

08.07|16:15

0
Анализи по литература за 8/9 клас

www.olx.bg 25 София

Продавам по 2 броя Помагала - Литературни анализи по Литература за 8 и 9 клас . Двете за 8клас са на цена 9лева. За 9клас- 8лева. И др. за 9клас на Скорпио-също 8лева.

18.07|22:38

0
Физика и Астрономия за 10 клас

bazar.bg 5 София

Учебникът е в отлично състояние!

21.07|16:45

0
Тетрадка и помагала за 7 клас

www.olx.bg 10 София

На който му трябва знае и без описание

25.07|09:13

0
Учебници и помагала за 8 клас

www.olx.bg 4 София

Теми по литература интерпретативно съчинение, Персей - 4лв

02.08|16:57

0
Информационни технологии 7 клас

www.olx.bg 6 София

Учебник за 7 клас по Информационни технологии, изд. Нова звезда, 2013 г. Без следи от употреба.

03.08|17:30

0
Физика и астрономия 9 и 10 клас

www.olx.bg 450 София

Физика и астрономия 9 клас, Издателство Просвета, задължителна и профилирана подготовка Физика и астрономия 10 клас, Издателство Просвета, задължителна и профилирана подготовка

06.08|14:15

0
НОВИ учебници 9,10 и 11 клас

www.olx.bg 10 София

Учебниците който пише че са нови не са отваряни чисто нови са ! Може и коментар за цената при повече бройки ! Физика 10клас - Регалия6(Задължителна подготовка) 4лв (НОВА) Химия Работни листове 10клас - Педагог6 (много малко писано 3-4страници) 3лв Английски Upstream B1+ Учебник и тетрадка -20лв (състояние добро) Физика и Астрономия 10клас Регалия6 (задължителна подготовка) 5лв (нова) Електротехника за 9клас Камелия Дизайн (НОВА) 10лв Математика 11клас Регалия6 (Профилирана) (НОВА) 7лв Цифрова схемотехника Нови знания (НОВА) 6лв Физика 9клас Регалия6 (Забележки по корицата) 5лв География и икономика 10клас Задължителна п. Педагог6 (нова) 10лв География 9клас Булвест 2000 (малко ползвана) 8лв

08.08|08:57

0
Продавам учебници за 9 клас

www.olx.bg 5 София

математика изд.Просвета ,автори: доц д-р Ст.Петкова и доц Петьо Петков цена 4лв. Физика и Астрономия изд. Анубис М. Градинарова, Х. Цеков, А.Райчева, Е. Златкова цена 6лв. Информационни Технологии изд. Нова Звезда 9 и 10 кл. цена 7лв. Аалогова схемотехника Нови Знания Величка Спасова цена 8лв. Литература Анубис цена 6лв(нов) Психология и логика Педагог цена 7 лв.нов Диалог с Россией Булвест 2000 цена6лв Тетрадка Диалог Россией подарък Математика книга за ученика 7клас цена 4лв Математика сборник 7 клас цена 5 лв Учебно помагало 7клас 3лв Математика книга за ученика 6клас 5лв Математика Сборник за 6 клас цена 5 лв Школник 2 6клас цена 9 лв

09.08|03:10

0
Сборник по математика за НВО-7 клас

bazar.bg 4 София

Има малко писано в сборника. Моля погледнете и другите ни обяви - ще откриете много запазени сборници, учебници и помагала по математика, БЕЛ, английски език, география, история и др.

15.08|07:58

0
Необходими принадлежности за 2-клас.

bazar.bg 30 София

10 тетрадки с широки квадратчета. 10 тетрадки с тесни и широки редове. 1 боички за рисуване. 5 цветни четки за рисуване. 1 блокче за рисуване. 1 чаша за вода за рисуване. 1 цветни пастели. 2 гумички. 2 гланцови блокчета. 1 ножица. 1 Несесер, който съдържа:2 химикала,един син и един флумастери и цветни моливи. Всичките неща са от затворена книжарница и са чисто НОВИ!!!

16.08|14:19

0
Математика за 12. клас-ЗП-изд.Анубис

bazar.bg 5 София

Математика за 12. клас (учебник за ЗП) Изд.Анубис Автори: Чавдар Лозанов, Теодоси Витанов, Петър Недевски Използвана е активно в Математическа гимназия, но няма липсващи страници.

25.05|22:30

0
Учебник по Логика за 9.клас

www.olx.bg 3 София

Не е писано или драскано вътре,почти не е ползван,добре запазен

06.06|11:49

0
Английски език за 2 клас

bazar.bg 5 София

Kopицa: Meĸa Oбyчeниe: Училищe Kлac: 2. ĸлac Πpeдмeт: Aнглийcĸииĸ Oбщи: Зa зaдължитeлнa пoдгoтoвĸa Гoдинa: 2017 Cъвмecтим c yчeбнaтa пpoгpaмa Бpoй cтpaници: 60 Гoдинa: 2017 Жaнpoвe: Чyждиици – caмoyчитeли, yчeбници, гpaмaтиĸи Paзмep нa пpoдyĸтa: 210/290 Bид: Учeбни cиcтeми Имe: Неllо! Nеw Еdіtіоn: Ѕtudеntѕ Вооk 2nd grаdе / Aнглийcĸииĸ зa 2. ĸлac. Hoвa пpoгpaмa 2017 HЕLLО! NЕW ЕDІТІОN e нoвa cиcтeмa пo aнглийcĸи, ĸoятo пoлзвa дoĸaзaнo ycпeшни мoдeли нa oбyчeниe oт пpeдишнoтo cи издaниe. Tя имa изцялo нoвo cъдъpжaниe, cъoбpaзeнo c нoвaтa пpoгpaмa, aтpaĸтивнo oфopмлeниe и ĸpacиви илюcтpaции. Aвтopи ca oпитнитe yчитeлиилия Koлeвa и Eлĸa Cтaвpeвa. Учeбниĸът: cъдъpжa 24 ypoĸa, paзпoлoжeни нa двe cтpaници, вĸлючитeлнo 6 ypoĸa ycтeн ĸypc oтчитa и пpeoдoлявa ocнoвни типични тpyднocти пpи ycвoявaнe нa aнглийcĸия eзиĸ oт бългapcĸитe yчeници, ĸoeтo oтличaвa cиcтeмaтa oт шиpoĸo пoлзвaнитe в пpaĸтиĸaтa чyжди cиcтeми и e нeйнo мнoгo вaжнo пpeдимcтвo cъдъpжa внимaтeлнo пoдбpaн eзиĸoв мaтepиaл, пpeдcтaвeн чpeз ĸpaтĸи зaбaвни иcтopии пoд фopмaтa нa ĸoмиĸc c жив и ecтecтвeн eзиĸ вĸлючвa дoбpe бaлaнcиpaнo yчeбнo cъдъpжaниe, ĸoeтo ocигypявa дocтaтъчнo yпpaжнeния зa пpeгoвop и зaтвъpдявaнe пpeдлaгa имплицитнo въвeждaнe нa гpaмaтичнитe cтpyĸтypи във фpaзи oт peaлния eзиĸ, ĸoитo yчeницитe ce нayчвaт дa изпoлзвaт c лeĸoтa cъдъpжa мнoгooбpaзиe oт дeйнocти, cтиxoтвopeния и пecни, cъoбpaзeни cъc cпeцифиĸитe нa възpacттa и интepecитe нa yчeницитe фopмиpa ocнoвитe нa мeждyĸyлтypнoтo oбщyвaнe и тoлepaнтнocттa ĸъм paзличнитe ĸyлтypи и изгpaждa ocнoвни личнocтни цeннocти изгpaждa ycтoйчив лeĸcиĸaлeн зaпac.

11.06|02:58

0
Учебник по история за 10 клас

www.olx.bg 5 София

Учебникът е на издателство "Просвета".

10.08|23:51
  • >> Следващото

История на вашите искания

Добавена е дата